Simpoziji

Odkar smo leta 2011 s simpozijem in koncerti pod skupnim imenom “Stiki med tradicijsko glasbo in plesom ter evropsko glasbeno kulturo v različnih okoljih in obdobjih” zaznamovali začetek bivanja Mednarodnega združenja za tradicijsko glasbo (ICTM) v Sloveniji, vsako leto konec avgusta v sklopu festivala “Noči v stari Ljubljani” v slovenski prestolnici pripravimo dogodek z drugačnim tematskim izhodiščem.

Ustanova Imago Sloveniae, Oddelek za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Mednarodno združenje za tradicijsko glasbo (ICTM), Kulturno in etnomuzikološko društvo Folk Slovenija, Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU ter Radio Slovenija smo vse od začetka z združenimi močmi organizirali naslednje simpozije in tematske spremljevalne prireditve: Kam bi s to harmoniko? (2012), Glasba in protest (2013), Glasba in drugačnost (2014) ter Glasba in ekologija (2015).

  Mednarodni simpozij “Glasba in ekologija” / International symposium Music and Ecology (2015)

 • Tema simpozija ter spremljevalnih koncertov in delavnic v letu 2015 je bila Glasba in ekologija. Poleg tega, da je odseval naraščajoče zanimanje za dojemanje zvoka v kontekstu odnosov med ljudmi in njihovimi življenjskimi okolji, je simpozij ponudil odlično priložnost za razpravo o ekoloških strategijah, o okoljevarstvenem načrtovanju, o politikah dediščinskih vprašanj, o trajnostnem razvoju ter o odnosih moči z vidika glasbe in zvoka.

  Predstavitve so opozarjale na relevantne teme v različnih zemljepisnih in kulturnih okoljih na štirih celinah, in sicer v Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Peruju, Sloveniji, Srbiji, Švici, na Tajvanu, v Veliki Britaniji ter v Vietnamu.

  (več …)

 • Mednarodni simpozij “Glasba in drugačnost” / International symposium Music and Otherness (2014)

 • KED Folk Slovenija, Oddelek za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ustanova Imago Sloveniae, Mednarodno združenje za tradicijsko glasbo – International Council for Traditional Music (ICTM) in Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU so z združenimi močmi organizirali mednarodni večdisciplinarni simpozij in festival s skupnim naslovom Glasba in drugačnost.

  Simpozij in festivalske prireditve so potekali od 28. do 29. avgusta 2014 v Ljubljani, pod okriljem Noči v stari Ljubljani, odprtega, dinamičnega kulturnega projekta, ki združuje različne glasbene zvrsti ter v Ljubljano vsako leto vabi domače in tuje ustvarjalce. Na devetih prizoriščih v starem mestnem jedru se je odvijal izjemno raznovrsten umetniški program, zasnovan predvsem kot predstavitev drugačnih glasbenih praks. Poleg simpozija in koncertov so bili na voljo okrogle mize, literarni dogodki, filmske projekcije, otroške delavnice in razgovori z ustvarjalci, dogajanje pa so neposredno prenašali programi Radia Slovenija.

  (več …)

 • Program mednarodnega večdisciplinarnega simpozija GLASBA IN DRUGAČNOST (2014)

 • Kulturno in etnomuzikološko društvo Folk Slovenija, Oddelek za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ustanova Imago Sloveniae, Mednarodno združenje za tradicijsko glasbo – International Council for Traditional Music (ICTM) in Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU z združenimi močmi organizirajo mednarodni večdisciplinarni simpozij in festival s skupnim naslovom Glasba in drugačnost.

  Simpozij in festivalske prireditve bodo potekali pod okriljem Noči v stari Ljubljani, odprtega, dinamičnega kulturnega projekta, ki združuje različne glasbene zvrsti ter v Ljubljano vsako leto vabi domače in tuje ustvarjalce. Konec avgusta se bo na desetih prizoriščih v starem mestnem jedru odvijal izjemno raznovrsten umetniški program, zasnovan predvsem kot predstavitev drugačnih glasbenih praks. Poleg simpozija in koncertov bodo na voljo okrogle mize, literarni dogodki, filmske projekcije, otroške delavnice in razgovori z ustvarjalci, dogajanje pa bodo neposredno prenašali programi Radia Slovenija.

  Ljubljana je bila leta 2000 prizorišče prvega simpozija ICTM-ove študijske skupine Glasba in manjšine, ki je na več pozitivnih načinov vplival na etnomuzikološke raziskave v Sloveniji in tujini. Leta 2008 smo gostili prvi simpozij študijske skupine Aplikativna etnomuzikologija, ki je dodatno prispeval k občutljivosti za drugačnost in drugost v teoriji in praksi. Od začetka delovanja sekretariata ICTM v Sloveniji smo vsako leto organizirali simpozij in spremljevalni koncert v sklopu Noči v stari Ljubljani. Teme so bile: Stiki med tradicijsko glasbo in plesom ter evropsko glasbeno kulturo v različnih okoljih in obdobjih (2011), Kam bi s to harmoniko? (2012) ter Glasba in protest (2013).

  Dodajmo še eno terminološko posebnost. Slovenske besede »drugačnost« namenoma nismo prevedli v angleščino kot »difference«, temveč kot »otherness«, ta pa bi v slovenščini ustrezala besedi »drugost«. Na ta način želimo spodbuditi tudi razpravo o terminoloških vprašanjih.

  Simpozij Glasba in drugačnost bo posegel s predstavitvijo rezultatov najnovejših dognanj v različnih znanstvenih disciplinah, festivalne prireditve pa bodo predstavile izbrane glasbene prakse. Posebne pozornosti bodo deležne glasbene dejavnosti oseb s posebnimi potrebami, priseljencev, starejših občanov ter nosilcev nenavadnih vokalnih in inštrumentalnih izrazov. Slavnostna govornica bo strokovnjakinja za študijsko področje Glasba in manjšine dr. Ursula Hemetek, predstojnica Inštituta za raziskovanje tradicijske glasbe in etnomuzikologijo pri Univerzi za glasbo in upodabljajoče umetnosti na Dunaju.

  Prof. dr. Svanibor Pettan (Univerza v Ljubljani)

  PROGRAM

  Četrtek, 28. 8. 2014

  8.30
  Registracija

  9.00
  Uvod
  Plenarno predavanje
  Svanibor Pettan: Glasba, drugačnost, drugost
  Ursula Hemetek: Glasba manjšin – »Drugi od znotraj«?

  10.30
  Odmor

  11.00
  1. TEORETIČNI RAZMISLEKI
  (vodja: Manfred Bartmann)
  Rajko Muršič: O drugosti in glasbi v nekdanji Jugoslaviji
  Maja Bjelica: Drugost v glasbi

  12.00
  2. GLASBA IN LJUDJE S POSEBNIMI POTREBAMI
  (vodja: Rajko Muršič)
  Subhangi M. K. Herath: Estetska katarza: Paradoksi vloge estetike pri vzpostavljanju identitete med univerzitetnimi študenti s posebnimi potrebami na Šrilanki
  Alenka Vidrih: Nekatere vloge glasbe pri integraciji oseb s posebnimi potrebami: oder kot prostor za raziskovanje in razumevanje drugačnosti s pomočjo glasbe

  13.00
  Kosilo

  15.00
  3. GLASBA IN LJUDJE S POSEBNIMI POTREBAMI
  (vodja: Alenka Bartulović)
  Manč Kovačič: Glasba v svetu primanjkljajev
  Vojko Veršnik: Vsi drugačni – vsi enakopravni: kaj ima glasba opraviti s tem?

  16.00
  Odmor

  16.30
  4. GLASBA IN LJUDJE S POSEBNIMI POTREBAMI
  (vodja: Teja Klobčar)
  Robert Gross, Kenneth Downey: Ustvarjanje skladbe Discord (Koncert za Menierovo bolezen in elektroakustični orkester)
  Marija Klobčar: Vloga glasbe v življenju slepih kot izročilo drugačnosti
  Špela Loti Knoll: Glasbena terapija kot prostor za spoznavanje drugačnosti

  Petek, 29. 8. 2014

  9.00
  5. GLASBA IN VERSKA, SPOLNA IN ČASOVNA DRUGAČNOST
  (vodja: Marija Klobčar)
  Wei-Ya Lin: »Njihov bog je boljši«: praksa petja tradicionalnih pesmi in cerkvenih himen v skupnosti Tao
  Cornelia Gruber: Uveljavljanje spolno determiniranega javnega govora skozi ples
  Amra Toska: Tradicijska glasba in izvajalka Emina Zečaj v kontekstu sodobnega zvoka, produkcije in interpretacije

  10.30
  Odmor 

  11.00
  6. GLASBA IN MANJŠINE
  (vodja: Ursula Hemetek)
  Manfred Bartmann: »Zakaj etnomuzikologija? Mi smo vzhodni Frizijci!«: Aplikativna etnomuzikologija, vzhodnofrizijske strukture moči in ohranitev pogovorne nemščine
  Michiko Hirama: Drugačnost v stari dvorni glasbi Kitajske in Japonske: Festival Baixi in njegov prenos na Japonsko
  Alenka Bartulović, Miha Kozorog: Sevdalinka v Sloveniji
  Maša Marty: Ko navadno postane drugačno

  13.00
  Kosilo 

  15.00
  7. GLASBA IN MANJŠINE
  (vodja: Maša Marty)
  Branislav Ostojić: Romska glasba v hrvaški Istri
  Petra Rakić: Metelkova – mesto v mestu

  16.00
  8. DRUGAČNE INŠTRUMENTALNE PRAKSE
  (vodja: Wei-Ya Lin)
  Ta-Hsin Kuo: Spregledani zvok: »Lǎo gē«, glasbena praksa ljubiteljskih saksofonistov v tajvanskem mestu Taichung
  Anita Prelovšek: Flavta na pogrebnih slovesnostih

 • Mednarodni simpozij “Glasba in protest” / International symposium “Music and Protest” (2013)

 • KED Folk Slovenija, ustanova Imago Sloveniae/Podoba Slovenije, Oddelek za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU in Radio Slovenija so združili moči pri organizaciji simpozija in koncerta, katerih tema je Glasba in protest v različnih delih sveta. Dogodka sta potekala 22. avgusta 2013, in sicer simpozij tekom dneva v Mestnem muzeju v Ljubljani, koncert pa zvečer na odru na prostem na Bregu ob Ljubljanici. Oba dogodka sta bila del tridnevne mednarodne kulturne prireditve Noči v stari Ljubljani.

  (več …)

 • Okrogla miza “Kam s to harmoniko? Harmonika in tradicijska glasba” (2012)

 • KED Folk Slovenija in ustanova Imago Sloveniae/Podoba Slovenije sta združila moči pri organizaciji okrogle mize in koncertana temo Kam s to harmoniko? Harmonika in tradicijska glasba. Dogodka sta potekala 31. avgusta 2012 v Mestnem muzeju v Ljubljani.

  (več …)

 • Mednarodni simpozij “Stiki med tradicijsko glasbo in plesom in evropsko glasbeno kulturo v različnih okoljih in obdobjih” (2011)

 • 4. mednarodni simpozij Oddelka za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani z naslovom Stiki med tradicijsko glasbo in plesom in evropsko glasbeno kulturo v različnih okoljih in obdobjih je potekal med 25. in 28. avgustom 2011. Gostila ga je Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani ob sodelovanju Ustanove Imago Sloveniae, Kulturnega in etnomuzikološkega društva Folk Slovenija, Slovenskega muzikološkega društva, Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU in Glasbene matice Ljubljana.

  Ob simpoziju so potekali štirje koncerti. S celotnim dogodkom smo med drugim zaznamovali tudi začetek bivanja pisarne Mednarodnega združenja za tradicijsko glasbo (International Council for Traditional Music, ICTM), vodilnega svetovnega združenja etnomuzikologov, v Ljubljani.

  (več …)

 • Nazaj k dejavnosti društva