Mednarodni simpozij “Glasba in protest” / International symposium “Music and Protest” (2013)

KED Folk Slovenija, ustanova Imago Sloveniae/Podoba Slovenije, Oddelek za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU in Radio Slovenija so združili moči pri organizaciji simpozija in koncerta, katerih tema je Glasba in protest v različnih delih sveta. Dogodka sta potekala 22. avgusta 2013, in sicer simpozij tekom dneva v Mestnem muzeju v Ljubljani, koncert pa zvečer na odru na prostem na Bregu ob Ljubljanici. Oba dogodka sta bila del tridnevne mednarodne kulturne prireditve Noči v stari Ljubljani.

“Protest” razumemo v najširšem pomenu besede. Predstavljeni so glasbeni izrazi želje po družbenih spremembah v različnih prostorskih in časovnih kontekstih. Referati in glasbeni nastopi zajemajo tako pesmi v prid revolucionarnim spremembam kot tudi tiste, ki nasprotujejo oboroženim konfliktom, pesmi, ki se zavzemajo za družbeno, gospodarsko, rasno, etnično, versko, spolno in druge oblike enakopravnosti, pesmi ob uporih posameznih družbenih razredov in še kaj.

Simpozij je zagotovil teoretično osnovo iz vizur različnih disciplin, vpogled v relevantne publikacije in študije primerov, postregel pa je tudi z neposrednimi izkušnjami predavateljev. Koncert je omogočil neposredno seznanjanje z glasbo in protesti v različnih delih obeh Amerik, Azije in Evrope. Šlo je za redni letni koncert Kulturnega in etnomuzikološkega društva Folk Slovenija, na katerem se so poleg članov društva s protestnim repertoarjem predstavili tudi izbrani gosti.

Kolofon

GLASBA IN PROTEST V RAZLIČNIH DELIH SVETA: Mednarodni večdisciplinarni simpozij in letni koncert Kulturnega in etnomuzikološkega društva Folk Slovenija

  • Mestni muzej Ljubljana in oder na prostem na Bregu ob Ljubljanici, 22. avgusta 2013
  • Programski in organizacijski odbor: Janoš Kern, Teja Klobčar, Mojca Kovačič, Simona Moličnik, Svanibor Pettan (predsedujoči), Metoda Postolski Košir, Carlos Yoder
  • Program simpozija
  • Domača stran spremljevalnega koncerta

Galerija slik

Projekt je finančno podprl Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.