Uvod

Kulturno in etnomuzikološko društvo Folk Slovenija je samostojno, prostovoljno in nepridobitno združenje, ki smo ga leta 1996 v Piranu ustanovili poustvarjalci in raziskovalci ljudske glasbe na Slovenskem. Začetnemu imenu Kulturno društvo Folk Slovenija smo leta 2010 dodali etnomuzikološko komponento in tako hkrati z razširjanjem in poglabljanjem pristopov dobili etnomuzikološko stanovsko združenje na Slovenskem.

Društvo povezuje raziskovalce, izvajalce in pedagoge ter skrbi za njihovo kvalitativno in kvantitativno rast, promovira uporabo ljudskih in etnomuzikoloških virov, se zavzema za zbiranje in objavo knjižnih, zvočnih in avdiovizualnih gradiv ter dejavno sodeluje s sorodnimi društvi in ustanovami na Slovenskem in drugje po svetu.

Svoje poslanstvo realizira na več načinov. Prireja tematske koncerte, na katerih praviloma sodelujejo tudi gostujoči izvajalci, delavnice (pevska, godčevska, plesna), posamična predavanja, okrogle mize, cikluse predavanj in simpozije. Znanja, izkušnje in veščine posameznih članov so skozi omenjene oblike dejavnosti prispevale k povezovanju teoretičnih in praktičnih izhodišč v učinkovito in razpoznavno podobo društva, ki ga zaznamuje odgovoren in hkrati sproščen odnos do ljudske glasbene dediščine.

Na voljo je tudi statut društva.

Vodstvo

Člani Upravnega odbora (UO)

 • Marino Kranjac (po funkciji)
 • Mojca Kovačič (po funkciji)
 • Iris Žagar  (po funkciji)
 • Svanibor Pettan (izvoljen)
 • Tomaž Podobnikar (izvoljen)
 • Tomaž Sočan (izvoljen)
 • Judita Strmčnik (izvoljen)

Člani Nadzornega odbora (NO)

 • Metka Dolinšek
 • Iztok Nastran
 • Metoda Postolski – Košir

Člani Častnega razsodišča (ČR)

 • Albinca Pesek
 • Kaja Šivic
 • Neva Trampuš