Program mednarodnega večdisciplinarnega simpozija GLASBA IN DRUGAČNOST (2014)

Kulturno in etnomuzikološko društvo Folk Slovenija, Oddelek za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ustanova Imago Sloveniae, Mednarodno združenje za tradicijsko glasbo – International Council for Traditional Music (ICTM) in Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU z združenimi močmi organizirajo mednarodni večdisciplinarni simpozij in festival s skupnim naslovom Glasba in drugačnost.

Simpozij in festivalske prireditve bodo potekali pod okriljem Noči v stari Ljubljani, odprtega, dinamičnega kulturnega projekta, ki združuje različne glasbene zvrsti ter v Ljubljano vsako leto vabi domače in tuje ustvarjalce. Konec avgusta se bo na desetih prizoriščih v starem mestnem jedru odvijal izjemno raznovrsten umetniški program, zasnovan predvsem kot predstavitev drugačnih glasbenih praks. Poleg simpozija in koncertov bodo na voljo okrogle mize, literarni dogodki, filmske projekcije, otroške delavnice in razgovori z ustvarjalci, dogajanje pa bodo neposredno prenašali programi Radia Slovenija.

Ljubljana je bila leta 2000 prizorišče prvega simpozija ICTM-ove študijske skupine Glasba in manjšine, ki je na več pozitivnih načinov vplival na etnomuzikološke raziskave v Sloveniji in tujini. Leta 2008 smo gostili prvi simpozij študijske skupine Aplikativna etnomuzikologija, ki je dodatno prispeval k občutljivosti za drugačnost in drugost v teoriji in praksi. Od začetka delovanja sekretariata ICTM v Sloveniji smo vsako leto organizirali simpozij in spremljevalni koncert v sklopu Noči v stari Ljubljani. Teme so bile: Stiki med tradicijsko glasbo in plesom ter evropsko glasbeno kulturo v različnih okoljih in obdobjih (2011), Kam bi s to harmoniko? (2012) ter Glasba in protest (2013).

Dodajmo še eno terminološko posebnost. Slovenske besede »drugačnost« namenoma nismo prevedli v angleščino kot »difference«, temveč kot »otherness«, ta pa bi v slovenščini ustrezala besedi »drugost«. Na ta način želimo spodbuditi tudi razpravo o terminoloških vprašanjih.

Simpozij Glasba in drugačnost bo posegel s predstavitvijo rezultatov najnovejših dognanj v različnih znanstvenih disciplinah, festivalne prireditve pa bodo predstavile izbrane glasbene prakse. Posebne pozornosti bodo deležne glasbene dejavnosti oseb s posebnimi potrebami, priseljencev, starejših občanov ter nosilcev nenavadnih vokalnih in inštrumentalnih izrazov. Slavnostna govornica bo strokovnjakinja za študijsko področje Glasba in manjšine dr. Ursula Hemetek, predstojnica Inštituta za raziskovanje tradicijske glasbe in etnomuzikologijo pri Univerzi za glasbo in upodabljajoče umetnosti na Dunaju.

Prof. dr. Svanibor Pettan (Univerza v Ljubljani)

PROGRAM

Četrtek, 28. 8. 2014

8.30
Registracija

9.00
Uvod
Plenarno predavanje
Svanibor Pettan: Glasba, drugačnost, drugost
Ursula Hemetek: Glasba manjšin – »Drugi od znotraj«?

10.30
Odmor

11.00
1. TEORETIČNI RAZMISLEKI
(vodja: Manfred Bartmann)
Rajko Muršič: O drugosti in glasbi v nekdanji Jugoslaviji
Maja Bjelica: Drugost v glasbi

12.00
2. GLASBA IN LJUDJE S POSEBNIMI POTREBAMI
(vodja: Rajko Muršič)
Subhangi M. K. Herath: Estetska katarza: Paradoksi vloge estetike pri vzpostavljanju identitete med univerzitetnimi študenti s posebnimi potrebami na Šrilanki
Alenka Vidrih: Nekatere vloge glasbe pri integraciji oseb s posebnimi potrebami: oder kot prostor za raziskovanje in razumevanje drugačnosti s pomočjo glasbe

13.00
Kosilo

15.00
3. GLASBA IN LJUDJE S POSEBNIMI POTREBAMI
(vodja: Alenka Bartulović)
Manč Kovačič: Glasba v svetu primanjkljajev
Vojko Veršnik: Vsi drugačni – vsi enakopravni: kaj ima glasba opraviti s tem?

16.00
Odmor

16.30
4. GLASBA IN LJUDJE S POSEBNIMI POTREBAMI
(vodja: Teja Klobčar)
Robert Gross, Kenneth Downey: Ustvarjanje skladbe Discord (Koncert za Menierovo bolezen in elektroakustični orkester)
Marija Klobčar: Vloga glasbe v življenju slepih kot izročilo drugačnosti
Špela Loti Knoll: Glasbena terapija kot prostor za spoznavanje drugačnosti

Petek, 29. 8. 2014

9.00
5. GLASBA IN VERSKA, SPOLNA IN ČASOVNA DRUGAČNOST
(vodja: Marija Klobčar)
Wei-Ya Lin: »Njihov bog je boljši«: praksa petja tradicionalnih pesmi in cerkvenih himen v skupnosti Tao
Cornelia Gruber: Uveljavljanje spolno determiniranega javnega govora skozi ples
Amra Toska: Tradicijska glasba in izvajalka Emina Zečaj v kontekstu sodobnega zvoka, produkcije in interpretacije

10.30
Odmor 

11.00
6. GLASBA IN MANJŠINE
(vodja: Ursula Hemetek)
Manfred Bartmann: »Zakaj etnomuzikologija? Mi smo vzhodni Frizijci!«: Aplikativna etnomuzikologija, vzhodnofrizijske strukture moči in ohranitev pogovorne nemščine
Michiko Hirama: Drugačnost v stari dvorni glasbi Kitajske in Japonske: Festival Baixi in njegov prenos na Japonsko
Alenka Bartulović, Miha Kozorog: Sevdalinka v Sloveniji
Maša Marty: Ko navadno postane drugačno

13.00
Kosilo 

15.00
7. GLASBA IN MANJŠINE
(vodja: Maša Marty)
Branislav Ostojić: Romska glasba v hrvaški Istri
Petra Rakić: Metelkova – mesto v mestu

16.00
8. DRUGAČNE INŠTRUMENTALNE PRAKSE
(vodja: Wei-Ya Lin)
Ta-Hsin Kuo: Spregledani zvok: »Lǎo gē«, glasbena praksa ljubiteljskih saksofonistov v tajvanskem mestu Taichung
Anita Prelovšek: Flavta na pogrebnih slovesnostih