Mednarodni simpozij “Glasba in drugačnost” / International symposium Music and Otherness (2014)

KED Folk Slovenija, Oddelek za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ustanova Imago Sloveniae, Mednarodno združenje za tradicijsko glasbo – International Council for Traditional Music (ICTM) in Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU so z združenimi močmi organizirali mednarodni večdisciplinarni simpozij in festival s skupnim naslovom Glasba in drugačnost.

Simpozij in festivalske prireditve so potekali od 28. do 29. avgusta 2014 v Ljubljani, pod okriljem Noči v stari Ljubljani, odprtega, dinamičnega kulturnega projekta, ki združuje različne glasbene zvrsti ter v Ljubljano vsako leto vabi domače in tuje ustvarjalce. Na devetih prizoriščih v starem mestnem jedru se je odvijal izjemno raznovrsten umetniški program, zasnovan predvsem kot predstavitev drugačnih glasbenih praks. Poleg simpozija in koncertov so bili na voljo okrogle mize, literarni dogodki, filmske projekcije, otroške delavnice in razgovori z ustvarjalci, dogajanje pa so neposredno prenašali programi Radia Slovenija.

Ljubljana je bila leta 2000 prizorišče prvega simpozija ICTM-ove študijske skupine Glasba in manjšine, ki je na več pozitivnih načinov vplival na etnomuzikološke raziskave v Sloveniji in tujini. Leta 2008 smo gostili prvi simpozij študijske skupine Aplikativna etnomuzikologija, ki je dodatno prispeval k občutljivosti za drugačnost in drugost v teoriji in praksi. Od začetka delovanja sekretariata ICTM v Sloveniji smo vsako leto organizirali simpozij in spremljevalni koncert v sklopu Noči v stari Ljubljani.

Dodajmo še eno terminološko posebnost. Slovenske besede »drugačnost« namenoma nismo prevedli v angleščino kot »difference«, temveč kot »otherness«, ta pa bi v slovenščini ustrezala besedi »drugost«. Na ta način smo želeli spodbuditi tudi razpravo o terminoloških vprašanjih.

Simpozij Glasba in drugačnost je postregel s predstavitvijo rezultatov najnovejših dognanj v različnih znanstvenih disciplinah, festivalne prireditve pa so predstavile izbrane glasbene prakse. Posebne pozornosti so bile deležne glasbene dejavnosti oseb s posebnimi potrebami, priseljencev, starejših občanov ter nosilcev nenavadnih vokalnih in inštrumentalnih izrazov. Slavnostna govornica je bila strokovnjakinja za študijsko področje Glasba in manjšine dr. Ursula Hemetek, predstojnica Inštituta za raziskovanje tradicijske glasbe in etnomuzikologijo pri Univerzi za glasbo in upodabljajoče umetnosti na Dunaju.

Kolofon

GLASBA IN DRUGAČNOSTMednarodni večdisciplinarni simpozij Kulturnega in etnomuzikološkega društva Folk Slovenija

Program preostalih koncertov je dostopen na spletnih straneh festivala Noči v stari Ljubljani.

Galerija slik

Projekt je finančno podprl Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.