Zapojmo skupaj (2015)

Cikelj pevskih delavnic v Hostlu Celici, Ljubljani, pod vodstvom Katarina Šetinc.

Projekt je finančno podprl Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.