Zingelci

Zingelci

Zingelci

ZINGELCI so bili ustanovljeni kot mlada godčevska skupina, ki izvaja ljudske plesne viže iz severne Istre, na osnovni šoli Antona Ukmarja v Kopru leta 2005. Ime skupine je narečnega izvora in je eno od številnih imen za ljudske godce v slovenski Istri. Od leta 2018,ko se je skupini pridružil Andrea Alessio iz Trsta, zasedba nastopa kot trio. Marino Kranjac gode na šknt , diatonično harmoniko trieštino in poje, Andrea Alessio na šknt, spremlja ju na mali istrski bas-bajs Mark Varljen, ki je v skupini od samega začetka. Zingelci godejo v tipični godčevski zasedbi severne oziroma slovenske Istre. Izvajajo najbolj značilne ljudske plesne motive iz tega področja kot so: šaltin, mafrina, šete paši, do paši, mazurka, cotić in druge. Večinoma so to plesi alpskega vpliva, ki so na splošno razširjeni v centralni Evropi.

Pozornost skupina posveča tudi staremu pevskemu izročilu Kopra in okolice, Marino in Andrea kot spremljavo takrat uporabljata kitaro in mandolino. V ta namen obujanja ljudskega petja, pripravljata večere-srečanja spontanega petja ljudskih pesmi.

Skupina je že izdala svojo zgoščenko, udeležuje se srečanj godcev ljudskih viž tako v Sloveniji, kot v hrvaški Istri. Leta 2011 je bila izbrana in nastopila na državni reviji godcev ljudskih viž v Šentjerneju, ta uspeh je ponovila še leta 2017. Sodelovali so v več radijskih oddajah na lokalnem in nacionalnem radiu. Prisotni so tudi na zgoščenki »Strast godca«.

Zingelci se trudijo, da bi zveneli »po starem«, torej, da bi ljudsko glasbo iz Istre izvajali na čim bolj izvoren način, tako, kot so jo podedovali od ljudskih godcev s katerimi je Marino Kranjac, ki je tudi mentor skupine, dolga leta godel in katerih prakso je raziskoval. Skupina je pomemben člen pri ohranjanju kulturne dediščine svojega kraja, saj s svojo prisotnostjo in delovanjem ohranja ljudsko glasbeno dediščino živo in zagotavlja njeno kontinuiteto tudi v prihodnosti. Zingelci lahko nastopijo kot koncertna skupina, še raje pa godejo za ples.

Kulturno in etnomuzikološko društvo Folk Slovenija skrbi za predstavitev svojih članov in članic ter njihovih dejavnosti. Če ste že član/ica in si želite brezplačno predstavitev na spletni strani društva, se obrnite na Sekretariat in sicer na elektronski naslov sekretariat@folkslovenija.org.

Če še zmeraj niste član/ica, pa si tega želite in soglašate s statutom našega društva, vas prijazno vabimo, da izpolnite prijavnico.