Cintare

Cintare Cintare

Pevska skupina CINTARE iz Ljubljane je vokalna skupina 12 pevk, ki prepevajo izvirne ljudske pesmi vseh slovenskih pokrajin, ob tem pa predstavijo tudi bogato oblačilno kulturo na Slovenskem. Pevke so si nadele ime po zdravilni roži – tavžentroži, ki se ljudsko imenuje tudi CINTARA (centaurium erythraea). Svoje poslanstvo vidijo v ohranjanju tradicije ljudskega petja oziroma prenašanju slovenskega kulturnega izročila.

Narodno blago črpajo predvsem iz bogatega notnega in zvočnega gradiva Glasbeno- narodopisnega instituta v Ljubljani pri ZRC SAZU. Umetniški vodja skupine je ga. Mira Nastran.

CINTARE so začele prepevati leta 2003, kot društvo pa skupina deluje od leta 2006 dalje. So tudi članice KUD-a Kliničnega centra Ljubljana in Medicinske fakultete Ljubljana dr. Lojz Kraigher.

Ker so CINTARE pevke z bogato folklorno tradicijo, saj so to nekdanje plesalke AFS France Marolt in KUD Tine Rožanc iz Ljubljane, se trudijo, da ob predstavitvi različnega načina petja v posameznih slovenskih pokrajinah z veliko tankočutnostjo in občutkom za verodostojnost, prikažejo tudi raznolikost narodnih noš na Slovenskem, običaje in način oblačenja.

Pevke so vpete v bogato kulturno življenje glavnega mesta, nastopajo po Sloveniji kot tudi v tujini, še posebej pri srcu jim je petje in druženje z zamejskimi Slovenci.

Vse pomembnejši postaja tudi izobraževalni vidik njihovega delovanja, saj v okviru projekta »Tako so pele in se oblačile naše babice« osveščajo najmlajšo generacijo v vrtcih in osnovnih šolah s predstavijo bogastva slovenskega ljudskega izročila.

Dobrodelnost je eden od razpoznavnih znakov PS CINTARE, ki je vpeta v projekt »Zapojte z nami«, saj pevke že vrsto let nastopajo v javnih zavodih in bolnikom ter starejšim občanom s pesmijo in prijazno besedo pomagajo zdraviti (kot tavžentroža) dušo in telo.

V letu 2008 so se uvrstile na državno srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž v Tolminu, drobec iz zakladnice slovenskih ljudskih pesmi pa so predstavile na zgoščenki in DVD z naslovom “Kamer sen lani tancela”.

CINTARE so se leta 2010 udeležile IV. Mednarodnega festivala manjših vokalnih sestavov v Veliki Gorici na Hrvaškem, kjer so osvojile prvo mesto, prejele pa so tudi posebno nagrado za atraktivnost programa.

O skupini so kritiki so zapisali, da CINTARE izkazujejo razumevanje poustvarjalnosti ljudskega glasbenega izročila v smislu načina izvedbe in repertoarja, odlikujejo pa jih glasovne sposobnosti, ubranost v petju in razumevanje glasbene estetike poustvarjanja slovenskega ljudskega pevskega izročila.

 

Kontakt

Kulturno in etnomuzikološko društvo Folk Slovenija skrbi za predstavitev svojih članov in članic ter njihovih dejavnosti. Če ste že član/ica in si želite brezplačno predstavitev na spletni strani društva, se obrnite na Sekretariat in sicer na elektronski naslov sekretariat@folkslovenija.org.

Če še zmeraj niste član/ica, pa si tega želite in soglašate s statutom našega društva, vas prijazno vabimo, da izpolnite prijavnico.