Marino Kranjac, prejemnik Maroltove plakete JSKD

19. oktobra 2022

in Aktualno

Ponosni smo, da je naš predsednik, Marino Kranjac prejemnik Maroltove plakete, najvišjega priznanja na področju folklorne dejavnosti.