Sodobna ljudska glasba na Slovenskem II (KDFS 002, 2002)

Sodobna ljudska glasba na Slovenskem II Sodobna ljudska glasba na Slovenskem II

Poustvarjalci in raziskovalci slovenskega ljudskega glasbenega izročila, povezani v Kulturno društvo Folk Slovenija s sedežem v Ljubljani, smo pripravili drugo skupno glasbeno zgoščenko, ki predstavlja izbor posnetkov s treh letnih koncertov društva, in sicer z drugega v Slovenskem etnografskem muzeju leta 1997, tretjega v Portorožu ob srečanju evropskih radijskih postaj EBU leta 1998 ter četrtega s poletnega glasbenega festivala v Izoli leta 1999. Vsi izvajalci delujemo samostojno in črpamo iz različnih virov izročila po pokrajinah.

Nekateri, kot so Kurja koža s Štajerske, La Zonta iz severne Istre, Marko banda iz Prekmurja ter na tej plošči Tomaž Podobnikar z Gorenjske in Ljoba Jenče iz Notranjske, ostajajo zvesti značilnostim izročila ene pokrajine, ostali izvajalci pa črpajo tudi iz drugih, kot Tolovaj Mataj iz Rezije, Istre, Gorenjske in Bele Krajine, ter ženska pevska skupina Katice iz Rezije in Porabja.

V medijski prostor ponovno vnašamo pestrost slovenske ljudske glasbe (glasbil, viž, pesmi in načina interpretacij), ki je bila zaradi poenostavljanja ali nedovoljšnje pozornosti v prejšnjih desetletjih spregledana ali celo zatrta.

V zadnjih dveh letih smo se posvetili tudi poučevanju ljudskega petja s poudarkom na ohranjanju lokalnih posebnosti izročila (kot npr. Istre, Blok, Dolenjske …) z učenjem neposredno od ljudskih pevcev, saj le na tak način prejmemo in predamo naprej glas živega ljudskega petja zgolj po posluhu, prenesenega iz prejšnjih rodov v današnji čas. Novost so tudi delavnice plesnih hiš, kjer godemo stare viže, udeležencem pa s pomočjo mentorjev prikažemo starinske plese, da postanejo živa izkušnja tako za začetnike kot za poznavalce.

Člani društva se redno vključujemo v pedagoški proces obveznega šolskega sistema in otrokom z živimi nastopi in s pomočjo sodelovanja pri pripravi ubčenikov posredujemo izročilo slovenske ljudske glasbe.

Vsebina

 1. Kurja Koža — Čeglešček, Štajerska (EBU 98)
 2. Tolovaj Mataj — Poti mi dö po Lipje, Rezija (Izola 99)
 3. Katice — Ta höra ta Banörina, Rezija (SEM 97)
 4. Kurja Koža — Trzinka, Štajerska (EBU 98)
 5. Ljoba Jenče — Lejsarjov maln, Notranjska (EBU 98)
 6. Lazonta — Tamo doli poli morja, Severna Istra (Izola 99)
 7. Katice — Zeleni se travca kraj Dunaja, Porabje (SEM 97)
 8. Marko Banda — Šoštarska, Prekmurje (EBU 98)
 9. Kurja Koža — Kosmatača, Štajerska (Izola 99)
 10. Tolovaj Mataj — Tri jetrve, Bela krajina (EBU 98)
 11. Lazonta — Dam pasé, Severna Istra (Izola 99)
 12. Ljoba Jenče — Marija z Ogrskega gre, Notranjska (Izola 99)
 13. Tomaž Podobnikar — Svet Lenart, Gorenjska (Izola 99)
 14. Lazonta — Son jo vidu tamo doli, Severna Istra – šaltin (EBU 98)
 15. Kurja Koža — Miha tunča, Štajerska (Izola 99)
 16. Marko Banda — Sotiš, Prekmurje (EBU 98)
 17. Kurja Koža — Prepoljska, Štajerska (EBU 98)
 18. Tolovaj Mataj — Adamčkov France, Gorenjska (EBU 98)
 19. Katice — Lisica ta fasalawa, Rezija (EBU 98)
 20. Lazonta — Mazurka Čentora,  Severna Istra (EBU 98)
 21. Tolovaj Mataj — Mafrina, kantali smo veselo,   Severna Istra (SEM 97)
 22. Marko Banda — Marko skače, Prekmurje (SEM 97)
 23. Kurja Koža — Jaz pa pojdem na Gorenjsko, Štajerska (Izola 99)
 24. Marko Banda — Micka vu püngradi rožce bare, Prekmurje (SEM 97)
 25. Katice — Da lipi moj Črni patök, Rezija (EBU 98)
 26. Tolovaj Mataj — Ta ukawa, Rezija (SEM 97)

Tehnični podatki

 • Izdalo: Kulturno društvo Folk Slovenija, januar 2002
 • Posneto: Radio Slovenija na koncertih v Ljubljani (SEM) 1997, v Portorož (EBU) 1998 in v Izoli  1999
 • Mastering: Drago Kunej
 • Izbrala in uredila: Ljoba Jenče
 • Oblikovanje in fotografija: Luciano Kleva in Ljoba Jenče
 • Priprava tiska: Studio Abakos
 • Izelava: ZKP Ljubljana

Partnerji

 • Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije
 • Združenje SAZAS