Predavanja

Društvo redno organizira predavanja domačih in tujih predavateljev, pogosto v povezavi s Katedro za etnomuzikologijo pri Oddelku za muzikologijo Filozofske Fakultete Univerze v Ljubljani. Med prva tovrstna predavanja sodijo: O ljudski glasbi in glasbilih, Trieština, Trstenke, Istrska ljudska glasba, Tibet in zvok, Pritrkavanje, Odličnost javnega nastopanja, World music, Ljudska glasba na Hrvaškem in Ljudsko večglasje na Slovenskem.