Koncerti

KED Folk Slovenija vsako leto pripravlja tematski letni koncert ter druge koncerte na različnih lokacijah na Slovenskem in v zamejstvu.

  Koncert v ciklu “Zajuckaj in zapoj”: Sukal jo, sukal jo sem pod roko! (2015)

 • Koncert Zajuckaj in zapoj 2015 s tematskim naslovom Sukal jo, sukal jo sem pod roko! smo realizirali v soorganizaciji z Glasbenonarodopisnim inštitutom ZRC SAZU. Prireditev, ki je potekala v petek, 9. oktobra 2015, ob 20. uri, je neposredno prenašal Prvi program Radia Slovenija, v dvorani Atrija ZRC pa jo je spremljalo preko 120 poslušalcev. Celostno podobo preteklih let je tudi tokrat izvedel oblikovalski studio ArnoldVuga+.

  Prireditev Zajuckaj in zapoj, tokrat že 18. po vrsti, je bila tematsko posvečena plesnim vižam oz. ljudskemu plesu. S koncertom smo opozorili, da ljudskoplesna dediščina Slovencev ne obsega le melodij polk in valčkov. Plesne viže so bile predstavljene v različnih izvedbah: od posameznega godca do večje glasbene zasedbe; od starejših do mlajših izvajalcev, od samouka do akademskega glasbenika. Zato smo k sodelovanju povabili godca Toneta Slovšo, dva člana Akademske folklorne skupine France Marolt ŠOU v Ljubljani, trio Kurja koža in muzikante Folklornega društva Lancova vas. Ob nastopih smo tudi tokrat posredovali svoje strokovno znanje, in sicer v obliki spremnega besedila ter v obliki komentarjev, ki so jih nudili sami nastopajoči na podlagi lastnih življenjskih izkušenj.

  (več …)

 • Letni koncert “Pogled v nebo” (2015)

 • Letni koncert društva v 2015 z naslovom “Pogled v nebo” je bil vsebinsko usmerjen k tematiki ljudskih pesmi o nebesnih telesih. Izvedli smo ga 3. oktobra 2015 v Kulturnem središču evropskih vesoljskih tehnologij v Vitanju.

  Nastopilo je 45 glasbenikov: pevka Bodgana Herman, ženska pevska skupina Cintare, moška pevska skupina Kerlci, Tomaž Podobnikar (pojoča žaga), Emil Zonta in Klaudio Šavron (pevca in godca na harmoniko triestino ter cindro), Branislav Ostojić (pevec in godec na mandolino) in vokalno-instrumentalna skupina Lasanthi. Za potrebe koncerta smo navezali stike z lokalno skupnostjo.

  Program je sestavila in vodila Jasna Vidakovič.

  (več …)

 • Koncert “Šrilanka v pesmi in besedi” (2014)

 • Glasbeno-izobraževalni koncert Šrilanka v pesmi in besedi je potekal 20. 11. 2014 v Radovljiški graščini.

  Enoinpolurni koncert je predstavil širok nabor glasbenih izrazov, ki sobivajo na kulturno izjemno bogatem južnoazijskem otoku Šrilanki, med njimi ljudske pesmi, skladbe v stilu nurthi z vplivi indijske glasbe, glasbeni žanr baila s primesmi afro-portugalske glasbe, družbeno in politično angažirane pesmi ter sodobno popularno glasbo. Sestavni del koncerta so bili tudi predstavitev Šrilanke v geografskem in kulturnem smislu ter komentarji ob pesmih, ki jih je podal predsednik društva Svanibor Pettan.

  (več …)

 • Koncert v ciklu “Zajuckaj in zapoj”: Kolkor kapljic, tolko let … (2014)

 • Koncert Zajuckaj in zapoj leta 2014 je imel naslov Kolkor kapljic, tolko let … Prireditev je neposredno prenašal Prvi program Radia Slovenija, kar je okrepilo že tako precejšen obisk prireditve – nekaj čez 100 poslušalcev. Prepoznavnosti same ljudske glasbe se je tokrat pridružilo še praznovanje 80-letnice Glasbenonarodopisnega inštituta, čemur je bila prilagojena tudi tematika. Celostno podobo preteklih petnajstih let je tudi tokrat izvedel oblikovalski studio ArnoldVuga+.

  Namen koncerta je bil prikazati izročilo napitnic in pesmi o vinu, torej pesmi, ki so se pele v funkciji praznovanj ob različnih priložnostih. To glasbeno izročilo so predstavili Ljudski pevci Globoko, Ljudske pevke Trstenke iz Podlehnika in harmonikarka Elizabeta Božank. Tudi tokrat smo posredovali svoje strokovno znanje, in sicer v obliki spremnega besedila ter v obliki komentarjev, ki so jih povedali sami nastopajoči iz lastnih življenjskih izkušenj.

  (več …)

 • Koncert “Glasba in drugačnost” (2014)

 • Koncert je potekal 28. 8. 2014 v okviru mednarodnega večdisciplinarnega simpozija Glasba in drugačnostna odru na prostem na Dvornem trgu ob Ljubljanici. Oba dogodka sta bila del mednarodne kulturne prireditve Noči v stari Ljubljani.

  Soorganizatorji simpozija in koncerta so bili Ustanova Imago Sloveniae/Podoba Slovenije, Oddelek za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU in Radio Slovenija.

  Programski in organizacijski odbor: Janoš Kern, Teja Klobčar, Mojca Kovačič, Simona Moličnik, Svanibor Pettan (predsedujoči), Carlos Yoder.

  (več …)

 • Letni koncert društva “Slovenija, moja dežela” (Godibodi 2014)

 • Člani KED Folk Slovenija smo želeli z letnim koncertom na glasbenem prizorišču predstaviti naš današnji utrip poustvarjanja, povezan s tradicijskim izročilom. Naš letni koncert je tokrat približal najbolj reprezentativni odsev dela članov zadnjega obdobja: sodobno poustvarjanje ljudskih pesmi in viž glasbenih tradicij slovenskih etničnih pokrajin ter italijanskega, makedonskega, šrilanškega, japonskega in arabskega izročila, od najbolj tradicionalnega do najsodobnejših glasbenih obdelav in improvizacij.

  (več …)

 • Koncert v ciklu “Zajuckaj in zapoj” (2013)

 • Koncert Zajuckaj in zapoj je v letu 2013 praznoval svojo petnajsto obletnico, ki smo jo obeležili z izdajo zgoščenke Zajuckaj in zapoj, razstavo plakatov Studia ArnoldVuga+, ki že vsa leta skrbi za vizualno prepoznavnost prireditve, ter razstavo promocijskega gradiva, zvočnih primerov in fotografij s preteklih prireditev.

  Letošnja prireditev je bila posvečena diatonični harmoniki v različnih godčevskih sestavih. Na koncertu smo predstavili stare godčevske prakse: načine igranja, tipe harmonik, izdelane pred drugo svetovno vojno, lokalne tipe harmonike (npr. tržaška »plonarca«) in njihove zvočne značilnosti, vlogo harmonike v različnih zasedbah, godčevske viže starejšega izvora ter godce in njihovo funkcijo v današnjem kontekstu.

  (več …)

 • Koncert ansambla LASANTHI (2013)

 • V soboto, 24. avgusta 2013, sta Ustanova Imago Sloveniae – Podoba Slovenije in Kulturno in etnomuzikološko društvo Folk Slovenija v Mestnem muzeju v Ljubljani organizirala prvi koncert nove slovenske zasedbe Lasanthi, ki je predstavil raznovrstne glasbene podobe Šrilanke.

  Glavni namen tega koncerta je bil seznaniti občinstvo z raznolikostjo glasbenih zvrsti, ki sobivajo na kulturno izjemno bogatem južnoazijskem “hibridnem otoku” Šrilanki. Program je vključeval poučne ljudske pesmi brez instrumentalne spremljave, primere indijskih vplivov v razponu od tamkajšnje klasične glasbe do filmskih melodij, afro-portugalski žanr baila, pesmi, ki pričajo o verskem življenju Šrilančanov, popularno glasbo in angažirane pesmi, s katerimi so se Šrilančani odzvali na dolgo, do leta 2009 trajajočo državljansko vojno.

  (več …)

 • Letni koncert društva “Glasba in protest” (2013)

 • Letni koncert društva je potekal na odru na prostem na Bregu ob Ljubljanici 22. 8. 2013 v okviru mednarodnega večdisciplinarnega simpozija z naslovom Glasba in protest v različnih delih sveta. Oba dogodka sta bila del tridnevne mednarodne kulturne prireditve Noči v stari Ljubljani.

  Soorganizatorji simpozija in koncerta so bili Ustanova Imago Sloveniae/Podoba Slovenije, Oddelek za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU in Radio Slovenija.

  Programski in organizacijski odbor: Janoš Kern, Teja Klobčar, Mojca Kovačič, Simona Moličnik, Svanibor Pettan (predsedujoči), Metoda Postolski Košir, Carlos Yoder.

  (več …)

 • Koncert “Kam s to harmoniko? Harmonika in tradicijska glasba” (2012)

 • KED Folk Slovenija in ustanova Imago Sloveniae/Podoba Slovenije sta združila moči pri organizaciji okroglo mizo in koncerta, katerih tema je Kam s to harmoniko? Harmonika in tradicijska glasba. Dogodka sta potekala 31. avgusta 2012 v Mestnem muzeju v Ljubljani.

  (več …)

 • Letni koncert društva “Novi odmevi starega: zimska obredja” (2012)

 • Letni koncert Novi odmevi starega: zimska obredja je potekal v petek, 21. decembra 2012, od 19. ure naprej v Atriju ZRC SAZU. Koncertni program je predstavljal poustvarjanje starih ljudskih pesmi, ki se v večini primerov vsebinsko navezujejo na obredja zimskega časa. Koledniške pesmi, pripovedne, nabožne, plesne, prigodne so zaživele v novejših priredbah in avtorskih izvedbah poustvarjalcev, pevk solistk, pevskih skupin in godcev. Pri tem se smo oprli na raznovrstne načine pevskega in godčevskega poustvarjanja – od enoglasja do petglasja, od a cappella do petja z instrumentalno spremljavo.

  (več …)

 • Koncert v ciklu “Zajuckaj in zapoj”: Družinsko petje nas skup’ drži (2012)

 • Na prireditvi Zajuckaj in zapoj, ki je potekala 21. septembra 2012, smo predstavili živost družinskega petja. Mnenja smo, da je bila prav družina vedno, kar drži tudi danes, prava zibelka našega značilnega ljudskega pevskega in pesemskega izročila. Družina je v mnogih pogledih tista izvirna oblika, izvor vseh vrednot, v socialnem, družbenem in tudi glasbenem pogledu. Družina je najosnovnejša skupnost ljudi, ki drug drugega oplajajo, drug drugemu dajejo in jemljejo, si izmenjujejo znanje, izkušnje in iz roda v rod prenašajo s starejših na mlajše vse tisto, kar danes pojmujemo kot ljudsko izročilo.

  (več …)

 • Koncert “Drugačna Slovenija: Indija na Slovenskem” (2012)

 • KED Folk Slovenija je v sodelovanju z Ustanovo Imago Sloveniae pripravilo in 29. avgusta 2012 na odprtem odru na Trgu svobode v Slovenj Gradcu izvedlo program z naslovom Drugačna Slovenija. Nastopili so štirje glasbeniki, ki prihajajo iz različnih držav, na Slovenskem pa jih združuje igranje indijske glasbe: Lasanthi Manaranjanie Kalinga Dona (Šrilanka; glas in violina), Carlos Yoder (Argentina; tablā, sintetizator in ropotulja), Ivan Jadrešić Águila (Čile; sitar in kitara) ter Vasja Štukelj (Slovenija; tabla).

  (več …)

 • Koncert v okviru Evropska prestolnica kulture Maribor (2012)

 • Koncertni večer s pevci in godci slovenske ljudske glasbe je potekal v soboto, 18. 5. 2012, od 20.00 na koncertnem odru Štajerc v Mariboru v okviru EPK Maribor 2012.

  Prireditev je ponudila srečanje z izvirno slovensko ljudsko pesmijo in godčevsko vižo v izvedbi ljudi, ki ohranjajo našo zvočno identiteto “neposredno” z ustnim izročilom, brez posegov in sprememb. Koncertni večer je imel namen v štajerski in letošnji evropski prestolnici kulture predstaviti glasbeno kulturo mestnega zaledja, podeželja severovzhodne Slovenije, regije, kjer je takšnih slovenskih pevskih in godčevskih skupin največ.

  (več …)

 • Koncert v ciklu “Zajuckaj in zapoj”: Skoči v kolo, da skočimo (2011)

 • V sklopu vsakoletne prireditve Zajuckaj in zapoj so se pod naslovom Skoči v kolo, da skočimo, v petek, 16. 9. 2011, v Atriju ZRC predstavili belokranjske pevci in pevke ter instrumentalisti. Nastopile so pevke FS iz Dragatuša, tamburaši, violinistka in godca na gudalo prav tako iz Dragatuša, starejše ljudske pevke iz Adlešič ter harmonikar iz Slamne vasi pri Metliki. Nastop je neposredno prenašal Radio Slovenija na prvem programu, posnetek prireditve pa je bil predstavljen še enkrat, 20. 9. 2011, v redni tedenski oddaji Slovenska zemlja v pesmi in besedi, prav tako na Prvem programu Radia Slovenija.

  Poleg predstavitve belokranjske ljudske vokalne in inštrumentalne glasbe je bil poudarek prireditve predvsem na prikazu življenja, spreminjanja in tudi dojemanja ljudske duhovne kulture danes. Zato so se predstavile tri generacije belokranjskih ljudskih ustvarjalcev. Najprej so tu adlešičke pevke, ki že več kot 40 let spontano pojejo in se družijo zaradi petja. Predstavile so pevsko tradicijo svojega kraja, ki so jo že same sprejele od starejših generacij in jo še danes ohranjajo, vključno z obrednimi in pripovednimi pesmimi in nekaterimi šegami. Predstavljale so torej generacijo, ki je ljudsko izročilo spontano in neposredno sprejemala iz tradicije, ga živela in ga tudi posredovala novim generacijam.

  (več …)

 • Koncert Trio Alwan (2011)

 • S simpozijem in štirimi koncerti pod skupnim imenom Stiki med tradicijsko glasbo in plesom ter evropsko glasbeno kulturo v različnih okoljih in obdobjih smo zaznamovali začetek bivanja Mednarodnega združenja za tradicijsko glasbo (ICTM) v Sloveniji. Dogodek smo organizirali v sodelovanju z Ustanovo Imago Sloveniae, v sklopu 23. mednarodnega festivala Noči v stari Ljubljani (25.-27. 8. 2011).

  Četrti izmed štirih koncertov (Trio Alwan), ki se je začel 27. 08. 2011 ob 22. uri v cerkvi Sv. Florjana v Ljubljani, je bil posvečen egipčanski glasbi. Nastopili so Mohamed Askari (Egipt): nay, darabuka, riqq; Andrea Mozzato (Italija): oud; Thomas Kornmaier (Nemčija): kontrabas.

 • Koncert “Drugačna Slovenija” (2011)

 • S simpozijem in štirimi koncerti pod skupnim imenom Stiki med tradicijsko glasbo in plesom ter evropsko glasbeno kulturo v različnih okoljih in obdobjih smo zaznamovali začetek bivanja Mednarodnega združenja za tradicijsko glasbo (ICTM) v Sloveniji. Dogodek smo organizirali v sodelovanju z Ustanovo Imago Sloveniae, v sklopu 23. mednarodnega festivala Noči v stari Ljubljani (25.-27. 8. 2011).

  Tretji izmed štirih koncertov (Drugačna Slovenija), ki se je začel 27. 08. 2011 ob 20. uri v cerkvi Sv. Florjana v Ljubljani, je predstavil glasbene svetove na Slovenskem živečih manjšin.

  (več …)

 • Koncert “Trần Quang Hải and Friends” (2011)

 • S simpozijem in štirimi koncerti pod skupnim imenom Stiki med tradicijsko glasbo in plesom ter evropsko glasbeno kulturo v različnih okoljih in obdobjih smo zaznamovali začetek bivanja Mednarodnega združenja za tradicijsko glasbo (ICTM) v Sloveniji. Dogodek smo organizirali v sodelovanju z Ustanovo Imago Sloveniae, v sklopu 23. mednarodnega festivala Noči v stari Ljubljani (25.-27. 8. 2011).

  Drugi izmed štirih koncertov (Trần Quang Hải & Friends), ki se je začel 26. 08. 2011 ob 22. uri na odru Breg-Novi trg, je temeljil na improvizaciji. Na odru so se prvič srečali vietnamski mojster alikvotnega petja in multiinštrumentalist Trần Quang Hải (glas, drumlice, žlice),  Janez Dovč (harmonika), Boštjan Gombač (pihala), Goran Krmac (tuba) in Carlos Yoder (tablā).

  (več …)

 • Koncert “Bomo eno po domače” (2011)

 • S simpozijem in štirimi koncerti pod skupnim imenom Stiki med tradicijsko glasbo in plesom ter evropsko glasbeno kulturo v različnih okoljih in obdobjih smo zaznamovali začetek bivanja Mednarodnega združenja za tradicijsko glasbo (ICTM) v Sloveniji. Dogodek smo organizirali v sodelovanju z Ustanovo Imago Sloveniae, v sklopu 23. mednarodnega festivala Noči v stari Ljubljani (25.-27. 8. 2011).

  Prvi izmed štirih koncertov (Bomo eno po domače), ki se je začel 26. 08. 2011 ob 20. uri na odru Breg-Novi trg, je naznanil več obletnic: 20. obletnico samostojne Slovenije, 15 let Kulturnega in etnomuzikološkega društva Folk Slovenija in 10. obletnico vokalno-inštrumentalne zasedbe “Vruja” iz Kopra. Koncepcijo koncerta je navdihnila etnomuzikološka misel Valensa Voduška (1912-1989) o razvojnih potezah slovenske ljudske glasbe, zato smo sledili repertoarju, ki pelje od obreda do zabave, od malotonskih melodij do tistih v duru ter od enoglasnega do šestglasnega tradicijskega petja.

  (več …)

 • Letni koncert “Naše pesmi, naše viže: od zvoka k sozvočju” (2011)

 • Ob 15-letnici delovanja KED Folk Slovenija in 20-letnici slovenske samostojnosti so člani društva 30. julija 2011 nastopili v sklopu Mednarodnega folklornega festivala Beltinci 2011. Tematska nit koncerta je bila Naše pesmi, naše viže: od zvoka k sozvočju. 

  Koncert je bil zastavljen inovativno in večplastno, ob sodelovanju etnomuzikologov in poustvarjalcev ljudske glasbe. Sledil je ideji razvojnosti, kot jo je v svojih delih razlagal zaslužni slovenski etnomuzikolog Valens Vodušek (1912-1989); s koncertom smo tudi napovedali proslavo 100-letnice njegovega rojstva.

  (več …)

 • Letni koncert društva v Atriju ZRC – UTRINKI 2018

 • Člani društva so na svojem letnem koncertu 24. 11. 2018 v Atriju ZRC zopet napolnili dvorano. (več …)

 • Koncert “Slovenski večer ljudske glasbe: od obreda do zabave” na 45. Mednarodnem folklornem festivalu v Zagrebu (2011)

 • V četrtek, 21. julija 2011, je KED Folk Slovenija pripravilo uspešen nastop v sklopu največje in najpomembnejše prireditve na področju tradicijske kulture na Hrvaškem (45. Međunarodna smotra folklora).

  Koncert smo poimenovali Slovenski večer ljudske glasbe: od obreda do zabave.

  (več …)

 • Nazaj k dejavnosti društva