Ekskurzije

Društvo organizira strokovne ekskurzije na Slovenskem in v tujini. Doslej so posebej odmevne bile ekskurzije v Trst, Budimpešto in na Tajsko.