Vesna Bajić Stojiljković

Vesna Bajic Stojiljkovic

Vesna Bajić Stojiljković

Vesna Bajić Stojiljković je univ. dipl. etnomuzikologinja; magistrski študij je končala na oddelku etnomuzikologija Fakultete za glasbeno umetnost v Beogradu. Na isti fakulteti je leta 2009 vpisala doktorski študij. V zadnjih letih se posveča predvsem aplikativni etnomuzikologiji in etnokorelogiji.

Profesorica je na Akademiji za ples v Ljubljani in od leta 2007 predsednica in umetniški vodja, ter soustanoviteljica Akademskega kulturno-umetniškega društva Kolo v Kopru. V omenjenem društvu poučuje in vodi folklorne in pevske skupine, in tudi profesionalno se ukvarja z igranjem na harmoniki v orkestru tega društva.

Pri Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je strokovna spremljevalka folklornih, pevskih in godčevskih skupin manjšinskih etničnih skupnosti. Njene aktivnosti so usmerjene k ohranjanju kulturne dediščine srbskega in drugih balkanskih narodov, ter k iskanju načinov za predstavitev plesa in glasbe skozi odrske postavitve – koreografije, kar je področje, ki jo posebej navdušuje. Organizira in vodi številne izobraževalne projekte.

Že kot študentka se je redno udeleževala simpozijev, in sicer, v Sarajevu (BiH, 2001), v Banja Luki (BiH, 2005, 2006 in 2007), v Ohridu (Makedonija, 2005), v Beogradu (Srbija, 2005), v Cluju (Romunija, 2006), na Dunaju (Avstrija, 2007). Članica je mednarodnega sveta za tradicionalno glasbo ICTM in njihove podskupine za etnokoreologijo (Study Group on Ethnochoreology). Od leta 2011 je tudi članica mednarodne organizacije Kinetography Laban/Labanotation (ICKL).

Bibliografija

 • Ples nas združuje, srečanja folklornih skupin manjšinskih etničnih skupnosti, Folklornik, št. 6, Glasilo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Ljubljana, 2010, 148-151.
 • Folklorna dejavnost v Srbiji, Folklornik, št. 3, Glasilo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Ljubljana, 2007, 88-89.
 • Od zаpisа trаdicionаlne muzike i igre kа prerаdi, obrаdi i kompoziciji (muzičko i igrаčko nаsleđe u kulturno-umetničkim društvimа i obrаzovnim institucijаmа u Srbiji), diplomska naloga, Fаkultet muzičke umetnosti u Beogrаdu, 2006.
 • Kolo and Its cultural space, 24th Symposium of the ICTM Study group on Ethnochoreology, Cluj – Romania 2006.
 • Kolo u tri kаo zаjednički imenitelj u igrаčkom repertoаru BiH i Srbije, Dаni Vlаde S. Miloševićа, nаučni skup, Akаdemijа umjetnosti Bаnjа Lukа, Bаnjа Lukа 2005, 95-113.
 • Oblikovаnje kolа u tri u Bosni i Srbiji, Dаni Vlаde S. Miloševićа, nаučni skup, Akаdemijа umjetnosti Bаnjа Lukа, Muzikološko društvo republike Srpske, Bаnjа Lukа 2006, 91-101.
 • Primenа etnomuzikologije i etnokoreologije u pedаgoškom rаdu (osvrt nа novoosnovаni odsek zа vаspitаče trаdicionаlne igre u Kikindi), Dаni Vlаde S. Miloševićа, nаučni skup, Akаdemijа umjetnosti Bаnjа Lukа, Muzikološko društvo republike Srpske, Bаnjа Lukа 2007.
 • The recording and studying of Serbian traditional dances, Review of the national center for digitalization, NCD 8 (2006), ISSN 1820-0109, Belgrade 81-84.
 • 30. jubilаrni seminаr nаrodnih igаrа, Mаgаzin Folklor, br. 10, prilog Specijаl, str. 2-4, 2006.
 • Prikаz аudio izdаnjа Aj`nа rogаlj, momče аutorа Selene Rаkočević, Mаgаzin Folklor, br. 9, str. 30, 2005.
 • Bаlkаnski splet, Mаgаzin Folklor, br. 8, str. 29, 2005.
 • En den dinu – brojalice kao specifični vid dečjeg usmenog stvaralaštva, seminarski rad, Fakultet muzičke umetnosti Beograd, 2001.

Kontakt

 

Kulturno in etnomuzikološko društvo Folk Slovenija skrbi za predstavitev svojih članov in članic ter njihovih dejavnosti. Če ste že član/ica in si želite brezplačno predstavitev na spletni strani društva, se obrnite na Sekretariat in sicer na elektronski naslov sekretariat@folkslovenija.org.

Če še zmeraj niste član/ica, pa si tega želite in soglašate s statutom našega društva, vas prijazno vabimo, da izpolnite prijavnico.