Svanibor Pettan

Svanibor Pettan

Svanibor Pettan

Diplomiral je leta 1983 na Oddelku za muzikologijo in glasbeno publicistiko Muzičke akademije v Zagrebu, magistriral leta 1988 na Oddelku za muzikologijo Filozofske fakultete v Ljubljani in doktoriral leta 1992 v Etnomuzikološkem programu Marylandske univerze v Baltimorju.
Za potrebe diplomske naloge je prvič v takratni Jugoslaviji opravil etnomuzikološko raziskavo zunaj Evrope (Zanzibar, 1982), terensko raziskavo za magistrsko nalogo je opravil v Egiptu (1986-87), za doktorsko disertacijo pa med Romi na Kosovu (1989-91). Njegove terenske raziskovalne izkušnje obsegajo tudi Slovenijo in druge dele nekdanje Jugoslavije, Avstralijo, Norveško, Šrilanko, Tajsko, Turčijo in ZDA.

Profesionalno pot je začel kot glasbeni urednik na Radiu Zagreb in predstavnik Jugoslovanske radio-televizije za ljudsko glasbo pri Evropski radijski uniji. Po desetletnem raziskovalnem delu na zagrebškem Inštitutu za etnologijo in folkloristiko od 1995 deluje na Univerzi v Ljubljani in sicer do 2003 na Akademiji za glasbo, do 2005 na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo ter naprej na Oddelku za muzikologijo Filozofske fakultete, kjer vodi Katedro za etnomuzikologijo.

V študijah obravnava glasbo v kontekstih politike in vojn, manjšin, izobraževanja, etnomuzikologije centralne in jugovzhodne Evrope ter teorije in prakse aplikativne etnomuzikologije. Izsledke raziskovalnega dela posreduje naprej v različnih tipih objav (knjiga, članek, fotografija, nosilec zvoka, film) in skozi javne nastope. Skrbi za programske in projektne povezave ter organizira mednarodna znanstvena srečanja doma (2000, 2001, 2006, 2008) in v tujini (Vietnam 2010), kot tudi gostujoča predavanja etnomuzikologov v Sloveniji.

Zasnoval je študij etnomuzikologije na Univerzi v Ljubljani in uvedel nove predmete (Uvod v etnomuzikologijo, Slovenska ljudska in popularna glasba, Glasbe sveta, Izbrana poglavja iz etnomuzikologije in Aplikativna etnomuzikologija). Kot zunanji sodelavec ima predavateljske izkušnje na univerzah v Mariboru, Pulju in Zagrebu, kot gostujoči znanstvenik na univerzah Wesleyan (2001) in Brown (2010), kot gostujoči profesor na univerzah Oslo (1994, 1996), Washington (2004) in Illinois (2006), kot zunanji ocenjevalec podiplomskega študijskega programa iz etnomuzikologije na univerzi v Limericku  (2004-2006) in kot vabljeni predavatelj na univerzah v številnih državah sveta (Avstrija, Bosna in Hercegovina, Egipt, Finska, Grčija, Hrvaška, Irska, Japonska, Makedonija, Norveška, Srbija, Šrilanka, Švedska, Tajska, Turčija, Ukrajina, Velika Britanija, ZDA).

Pri Mednarodnem svetu za tradicijsko glasbo (ICTM) je nabral izkušnje kot: član upravnega odbora (2001-), ustanovitelj in predsednik Slovenskega nacionalnega odbora (2005-), predsednik programskega odbora 38. svetovne konference (Sheffield, 2005), sourednik revije Yearbook for Traditional Music (2006), podpredsednik študijske skupine Music and Minorities (2000-), ustanovitelj in predsednik študijske skupine Applied Ethnomusicology (2007-), v sedanjem mandatu (2009-) je tudi podpredsednik celotnega združenja. Njegova članstva v uredniških odborih vključujejo: Continuum Encyclopedia of Popular Music of the World, Ethnomusicology Forum, Glasba v šoli in vrtcu, Journal of Urban Culture Research, Music and Arts in Action, Narodna umjetnost, Traditiones in The World of Music.

Od leta 2010 je predsednik našega Kulturnega in etnomuzikološkega društva Folk Slovenija.

Bibliografija (izbor)

 • Angažirani znanstvenik: o modalitetah aplikativne etnomuzikologije v teoriji in praksi. Glasnik SED 35/4 (1995)
 • Gypsies, music, and politics in the Balkans: a case study from Kosovo. The world of music 38/1 (1996)
 • The Croats and the question of their Mediterranean musical identity. Ethnomusicology online 3 (1997)
 • Music and music research in Croatia (The world of music 40/3, ur., 1998)
 • Music, politics, and war: views from Croatia (ur., 1998)
 • Čekajući Mendelssohna: Hubert Pettan (1912-1889). Arti musices 30/2 (1999)
 • Pesmi in plesi ljudstev sveta za otroke (so-ur., 2000)
 • Glasbeno življenje na Zanzibarju in slovenska etnomuzikologija. Časopis za kritiko znanosti – Afrike 44/204-206 (2001)
 • Glasba in manjšine / Music and minorities (so-ur, 2001)
 • Music and music research in the context of political changes and war in Croatia during the 1990s. Muzika (Sarajevo) 5/1 (2001)
 • Encounter with “the others from within”: the case of Gypsy musicians in former Yugoslavia. The world of music 43/2-3 (2001)
 • Roma muzsikusok Koszovóban: kölcsönhatás és kreativitás / Rom musicians in Kosovo: interaction and creativity (2002)
 • Male, female, and beyond in culture and music of the Roma in Kosovo. Music and Gender: Perspectives from the Mediterranean (2003)
 • Vereintes Europa – Vereinte Musik? Vielfalt und soziale Dimensionen in Mittel- und Südosteuropa / United Europe – United music? Diversity and social dimensions in central and southeastern Europe (so-ur., 2004)
 • Balkan boundaries and how to cross them. Balkan popular culture and the Ottoman ecumene: music, image, and regional political discourse (2007)
 • Applied ethnomusicology (Muzikološki zbornik 44/1, ur., 2008)
 • O glasbah sveta v vzgoji in izobraževanju. Glasba v šoli in vrtcu 14/1 (2009)
 • Europe and the potentials of music in motion. Music in motion: diversity and dialogue in Europe (2009)
 • The alaturka-alafranga continuum in the Balkans: ethnomusicological perspectives. Imagining ‘the Turk’ (2010)
 • Dance house: European models of folk music and dance revival in urban settings. Journal of urban culture research 1/1 (2010)
 • Music in war, music for peace: experiences in applied ethnomusicology. Music and Conflict (2010)
 • Lambada na Kosovu: etnomuzikološki ogledi (2010)
 • Applied ethnomusicology: historical and contemporary approaches (so-ur., 2010)
 • Applied ethnomusicology: bridging research and action. Music and arts in action 2/2 (2010)

Celotna bibliografija je dostopna tukaj.

Diskografija (spremna besedila, izbor)

 • Tolovaj Mataj: Stari grehi, nova sramota (1996)
 • Folk preporod na Slovenskem (1998)
 • Croatia: Traditional music of today (1998)
 • Ratko Vojtek: Ethnophonia (1999)
 • Strune: Jasno Sonce (2001)
 • Kosovo Roma (2001)
 • Amala: Suita Romani (2004)
 • Sozvočja Slovenije (2011)

Videografija

 • Bluegrass? We love it! (1989)
 • Kosovo through the eyes of local Rom (Gypsy) musicians (1999)

Kontakt

 • Naslov: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana.
 • Telefon: (+386 1) 241 1326
 • E-mail: svanibor.pettan@ff.uni-lj.si

Kulturno in etnomuzikološko društvo Folk Slovenija skrbi za predstavitev svojih članov in članic ter njihovih dejavnosti. Če ste že član/ica in si želite brezplačno predstavitev na spletni strani društva, se obrnite na Sekretariat in sicer na elektronski naslov sekretariat@folkslovenija.org.

Če še zmeraj niste član/ica, pa si tega želite in soglašate s statutom našega društva, vas prijazno vabimo, da izpolnite prijavnico.