Mojca Kovačič

Mojca Kovačič Mojca Kovačič

Mojca Kovačič je etnomuzikologinja in podpredsednica društva. Leta 2002 diplomirala na Oddelku za glasbeno pedagogiko Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani, nato nekaj let poučevala glasbeno umetnost in klavir na srednjih šolah in se leta 2005 kot mlada raziskovalka zaposlila na Glasbenonarodopisnem inštitutu ZRC SAZU.

Leta 2009 je doktorirala s področja etnomuzikologije, pri čemer je raziskovala glasbeno prakso pritrkavanja v slovenskem in evropskem prostoru, nato pa se je raziskovalno posvečala številnim temam, ki se navezujejo na ljudske glasbene prakse, zvočne krajine, glasbo v povezavi z manjšinskimi in migracijskimi konteksti, kulturno politiko, nacionalizmom, spolom, identifikacijami, afektom, raziskovala je zvočnost mest, ulično glasbo in religijsko zvočnost v sodobnem urbanem prostoru, v povezavi z mestnimi politikami in izkustvenim vidikom percepcije zvočnosti. Od leta 2014 predava tudi predmet Uvod v glasbeno folkloristiko, modul Slovenska ljudska glasbena dediščina na Akademiji za glasbo, Univerza v Ljubljani.

 

Kulturno in etnomuzikološko društvo Folk Slovenija skrbi za predstavitev svojih članov in članic ter njihovih dejavnosti. Če ste že član/ica in si želite brezplačno predstavitev na spletni strani društva, se obrnite na Sekretariat in sicer na elektronski naslov sekretariat@folkslovenija.org.

Če še zmeraj niste član/ica, pa si tega želite in soglašate s statutom našega društva, vas prijazno vabimo, da izpolnite prijavnico.