Jasna Vidakovič

Jasna Vidakovič

Jasna Vidakovič

Jasna Vidakovič ( r. 1947 v Ljubljani), muzikologinja in anglistka, je 1973 ustanovila redakcijo za ljudsko glasbo v oddelku za resno glasbo Glasbenega programa Radia Slovenija ter do konca leta 2007 delovala kot glasbena urednica, glasbena producentka in novinarka Radiotelevizije Slovenija.

Spremljala, zbirala ter na Radiu Slovenija (1. in 3. radijski program) predstavljala in komentirala slovensko in tujo, izvirno in prirejeno ljudsko glasbo in slovensko ljubiteljsko glasbo. Je avtorica večine rednih tedenskih radijskih oddaj in posebnih oddaj ter koncertov slovenske ljudske glasbe. Med rednimi tedenskimi oddajami so Slovenska zemlja v pesmi in besedi, Iz glasbene tradicije (jugoslovanskih narodov in narodnosti), Etnofonija, Festival Evroradia – sodobna ljudska glasba, Na ljudsko temo, Glasbeni obrazi ljudskega izročila, Na poljani jutro, Ena ljudska, Ljudska za dobro jutro, itd.

Delovala na področju eksperimentalne radiofonije in z avtorskimi in soavtorskimi projekti sodelovala na mednarodnih tekmovanjih in festivalih: Teden radia Ohrid (1979 – posebna nagrada za oddajo Večer v Lučah), Prix de Musique Folklorique de Radio Bratislava ( 1974 do 1991 ), Prix Italia (1992,1995, 1997, 1999 ) Italija, Audiobox 1990 – Matera, Italija, Macrophon 1991 – Wroclaw, Poljska.

Kot članica mednarodne delovne skupine za ljudsko glasbo pri Evropski radiotelevizijski zvezi – EBU (1995 – 2007) je bila avtorica in koordinatorka vrste mednarodnih projektov (19.EBU folk festival v Portorožu – 1998, Glasba manjšin – 2003, trije samostojni koncerti slovenske ljudske in ljubiteljske glasbe za EBU – 2004, Posebni EBU dan ljudske glasbe – 2005, referati na delavnicah, sodelovanje v skupnih projektih, itd.). S slovenskimi poustvarjalnimi skupinami in solisti je sodelovala ter pripravila tudi nekaj televizijskih oddaj o ljudski glasbi na festivalih v sklopu mednarodne organizacije Circom regional (Portugalska, Norveška, Madžarska).

Je soustanoviteljica Glasbenoinformacijskega središča Slovenije – Zavod GISS (2002 – 2004) in zdajšnjega Inštituta glasbenoinformacijskih znanosti – IGIZ pri CIMRS Mariborske Univerze. Soustanoviteljica KED Folk Slovenija (1995), predsednica komisije za podelitev plakete Avgusta Stanka na tekmovanju Zlata harmonika Ljubečne (1985 – 2006). Od leta 2005 je vodja delovne skupine za ljudsko glasbo pri Glasbeni matici Ljubljana. V letih 2009, 2010 in 2011 je bila državna selektorica srečanj pevcev ljudskih pesmi in gdcev ljudskih viž, ki jih prireja Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

Je avtorica zbirke zvočnih posnetkov slovenske ljudske izvirne glasbe in narečnih pripovedi (okrog 20 tisoč minut gradiva v glasbenem arhivu Radia Slovenija), avtorica elektronske baze podatkov o slovenski ljudski glasbi, nadalje avtorica Sto ljudskih (Prešernova družba, 2003), knjiga in 4 zgoščenke, Slovenie – Musiques et Chants Populaires (Ocora, Paris, 1997), zgoščenka, distribucija Harmonia mundi, avtorica/producentka/urednica 22 zvočnih kaset in čez 30 zgoščenk, soavtorica dvojne zgoščenke Sozvočja Slovenije, Agencija Celinka, JSKD in KED Folk Slovenija, 2011, ter avtorica več strokovnih in poljudnih člankov in referatov na temo ljudske glasbe.

V letu 2007 je prejela Štrekljevo nagrado za zasluge pri zbiranju in ohranjanju slovenskega ljudskega izročila v pesmi in besedi.

Kontakt

Kulturno in etnomuzikološko društvo Folk Slovenija skrbi za predstavitev svojih članov in članic ter njihovih dejavnosti. Če ste že član/ica in si želite brezplačno predstavitev na spletni strani društva, se obrnite na Sekretariat in sicer na elektronski naslov sekretariat@folkslovenija.org.

Če še zmeraj niste član/ica, pa si tega želite in soglašate s statutom našega društva, vas prijazno vabimo, da izpolnite prijavnico.