Bojan Knific

Bojan Knific

Bojan Knific

Že kot otrok se je pri osmih letih vključil folklorno skupino v Tržiču , kjer je bil sprva plesalec, potem vodja otroške folklorne skupine, vodilni plesalec in pomočnik pri odraslih skupini.

V drugi polovici devetdesetih let je prevzel vodstvo mladinske in odrasle folklorne skupine in umetniško vodstvo KD FS Karavanke. Ves čas je skrbel za program skupin, se ukvarjal z ljubiteljskim raziskovanjem Tržiškega in drugega izročila in izdelovanjem folklornih kostumov za nastajajoče odrske interpretacije plesnega in drugega izročila.

Sodeloval je pri ustanovitvi več otroških folklornih skupin na Gorenjskem, za razvoj folklorne dejavnosti pa je bilo odločilno njegovo delo s Folklorno skupino Triglav s Slovenskega Javornika, s katero je na prelomu v 21. stoletje ustvaril vrsto odrskih postavitev, ki so se odmikale od ustaljenih predstavitev plesnega izročila in oblačilne dediščine (Nag’lnov s’m’n v Kropi, Partizanski miting…).

Leta 2000 je vpisal študij etnologije in kulturne antropologije in leta 2004 diplomiral z nalogo Kostumiranje narodno-zabavnih ansamblov. Še istega leta je vpisal podiplomski študij in ga leta 2009 zaključil z zagovorom doktorske naloge z naslovom Kostumiranje folklornih skupin. Od leta 2003 naprej je zaposlen na Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti kot samostojni strokovni svetovalec za folklorno dejavnost.

Je glavni in odgovorni urednik Folklornika, glasila, ki ga od leta 2005 izdaja Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, odgovorni urednik Glasnika Slovenskega etnološkega društva in avtor knjig Ko v nošo se odenem …, Folklornikom s(m)o vzeli noše in Markova herbija. Strokovne in znanstvene članke s področja oblačilne dediščine, poustvarjanja plesnega izročila in delovanja folklornih skupin objavlja v Folklorniku, Etnologu, Traditionesu, Glasniku Slovenskega etnološkega društva in drugje.

Za dosežke na folklornem področju je dvakrat prejel Srebrno Kurnikovo plaketo, ki jo za delovanje na ljubiteljskem področju podeljuje Zveza kulturnih organizacij Tržič, prejel je Zlat Maroltov znak in Maroltovo listino, ki jo podeljuje Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

Izbrana bibliografija

Monografije

 • 2008 “Ko v nošo se odenem …” : vprašanja pripadnostnega kostumiranja s posebnim pogledom na kostumiranje narodno-zabavnih ansamblov, (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, 41). Ljubljana: Slovensko etnološko društvo.
 • 2010 Folklornikom s(m)o vzeli noše : kostumiranje folklornih skupin – med historično pričevalnostjo in istovetnostjo. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.
 • 2011 Markova herbija : Interpretacije oblačilne dediščine Prekmurcev – predvsem Beltinčanov – v folklornih skupinah na Slovenskem. Beltinci: KD Marko.

Članki:

 • 2003 Vprašanje narodne noše na Slovenskem : njen razvoj od srede 19. stoletja do 2. svetovne vojne. Etnolog, N. vrsta (Ljubl.), 2003, letn. 13=(64), str. 435-468.
 • 2005 “Slovenija, od kod lepote tvoje …” : narodno-zabavna glasba kot sooblikovalka sodobne slovenske popularne kulture. Glas. Slov. etnol. druš., 2005, letn. 45, št. 1/2, str. 73-77.
 • 2005 Kostumiranje narodno-zabavnih ansamblov. Tradit. – Inšt. slov. narodop. Ljublj., 2005, letn. 34, št. 2, str. 155-177.
 • 2006 “Sedanjost” v povojnih raziskavah oblačilne kulture na Slovenskem. Etnolog, N. vrsta (Ljubl.), 2006, letn. 16=(67), str. 75-96.
 • 2006 Kostumiranje in identiteta : konstrukcije Drugega na področju na tradiciji temelječih preoblek. Glas. Slov. etnol. druš., 2006, letn. 46, št. 1, str. 4-9,56.
 • 2007 Uniformnost ali neuniformnost t. i. narodnih noš in folklornih kostumov. Glas. Slov. etnol. druš., 2007, letn. 47, št. 3/4, str. 34-42, 154.
 • 2009 Izvorno kostumiranje folklornih skupin v prepletu s pripadnostinim kostumiranjem. V: Kulturna dediščina in identiteta. Božidar, Jezenik, ur. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 137-168.
 • 2009 O neustreznosti enačenja obleke z nošo. Etnolog, N. vrsta (Ljubl.), 2009, letn. 19=70, str. 137-156.
 • 2009 O pripadnostnem kostumiranju : na primeru kostumiranja na Tržaškem. Glas. Slov. etnol. druš., 2009, letn. 49, št. 1/2, str. 7-13.
 • 2009 Odijevanje folklornih skupina: demonstracija identiteta pod izgovorom povijesnog svjedočanstva. / Costuming of Folk-dance Groups: Demonstrating Identity under the Pretence of Historical Witness . Etnološka istraživanja, 2009, letn. 14, št. 1, str. 101-114 /115-131.
 • 2010 Folkloriziranje plesnega izročila : prostorske, časovne in družbene razsežnosti ljudskih in folklornih plesov. Etnolog, N. vrsta (Ljubl.), 2010, letn. 20=(71), str. 115-134.
 • 2010 Med zbiranjem in izbiranjem : kaj od oblačil in oblačilnih dodatkov so zbirali (in zbrali) v Slovenskem etnografskem muzeju in v Pokrajinskem muzeju v Mariboru?. Glas. Slov. etnol. druš., 2010, letn. 50, št. 3/4, str. 53-62.

Kontakt

Kulturno in etnomuzikološko društvo Folk Slovenija skrbi za predstavitev svojih članov in članic ter njihovih dejavnosti. Če ste že član/ica in si želite brezplačno predstavitev na spletni strani društva, se obrnite na Sekretariat in sicer na elektronski naslov sekretariat@folkslovenija.org.

Če še zmeraj niste član/ica, pa si tega želite in soglašate s statutom našega društva, vas prijazno vabimo, da izpolnite prijavnico.