Spletne strani društva Folk Slovenija so v pripravi.

Kulturno in etnomuzikološko društvo Folk Slovenija je samostojno, prostovoljno in nepridobitno društvo v javnem interesu, ki smo ga leta 1996 v Piranu ustanovili poustvarjalci in raziskovalci ljudske glasbe na Slovenskem. Začetnemu imenu Kulturno društvo Folk Slovenija smo leta 2010 dodali etnomuzikološko komponento in tako hkrati z razširjanjem in poglabljanjem pristopov dobili etnomuzikološko stanovsko združenje na Slovenskem.

Zapojmo skupaj – september 2017

Četrtek, 21. september 2017, ob 20.00

Hostel Celica

Zapojmo skupaj: petje slovenskih ljudskih v Hostlu Celica

Vabljeni na redno mesečno pevsko srečanje v Hostlu Celica, na katerem želimo vsem, ki radi pojete, ponuditi priložnost in prostor za prepevanje. Peli bomo znane in manj znane slovenske ljudske pesmi, ponovili pesmi dosedanjih srečanj in dodali nove, se učili pesmi drug od drugega. Pevsko predznanje ni potrebno. Uglašuje Katarina Šetinc.
Vstop prost.
Vabljeni.

Srečanja gosti KUD Sestava, v sodelovanju s KED Folk Slovenija in Glasbenonarodopisnim inštitutom ZRC SAZU, s pomočjo Mestne občine Ljubljana in Javnega sklada za kulturne dejavnosti.

Zapojmo skupaj – november

Četrtek, 17. november 2016, ob 20.00
Hostel Celica
Zapojmo skupaj: petje slovenskih ljudskih v Hostlu Celica

Vabljeni na redno mesečno pevsko srečanje v Hostlu Celica, na katerem želimo vsem, ki radi pojete, ponuditi priložnost in prostor za prepevanje. Peli bomo znane in manj znane slovenske ljudske pesmi, ponovili pesmi dosedanjih srečanj in dodali nove, se učili pesmi drug od drugega. Pevsko predznanje ni potrebno. Uglašuje Katarina Šetinc.
Vstop prost.
Vabljeni.

Srečanja gosti KUD Sestava, v sodelovanju s KED Folk Slovenija, s pomočjo Mestne občine Ljubljana in Javnega sklada za kulturne dejavnosti.

Zapojmo skupaj – oktober

Četrtek, 20. oktober 2016, ob 20.00
Hostel Celica
Zapojmo skupaj: petje slovenskih ljudskih v Hostlu Celica

Vabljeni na redno mesečno pevsko srečanje v Hostlu Celica, na katerem želimo vsem, ki radi pojete, ponuditi priložnost in prostor za prepevanje. Peli bomo znane in manj znane slovenske ljudske pesmi, ponovili pesmi dosedanjih srečanj in dodali nove, se učili pesmi drug od drugega. Pevsko predznanje ni potrebno. Uglašuje Katarina Šetinc.
Vstop prost.
Vabljeni.

Srečanja gosti KUD Sestava, v sodelovanju s KED Folk Slovenija, s pomočjo Mestne občine Ljubljana in Javnega sklada za kulturne dejavnosti.

Prvi simpozij študijske skupine ICTM za glasbe slovanskega sveta

Vljudno vabljeni na PRVI SIMPOZIJ ŠTUDIJSKE SKUPINE ICTM (Mednarodno združenje za tradicijsko glasbo) ZA GLASBE SLOVANSKEGA SVETA, ki bo potekal od 13. do 15. oktobra v Prešernovi dvorani SAZU.

Gre za skupino, ki raziskuje glasbo slovanskega področja, zato tudi udeleženci simpozija, ki jih bo okoli trideset, prihajajo iz tega dela sveta. Pričakujemo muzikologe, etnomuzikologe in folkloriste iz Belorusije, Češke, Hrvaške, Makedonije, Poljske, Slovaške, Slovenije, Srbije, Rusije, Ukrajine. Prav tako pa se nam bodo pridružili raziskovalci, ki preučujejo glasbene tradicije slovanskega prostora, kot so raziskovalci iz ZDA, Francije in Avstrije.

Predstavljali bodo zgodovino etnomuzikoloških raziskav in idej, ki so nastale na področju slovanskega prostora, sodobne metodološke pristope
v raziskavah vokalne in inštrumentalne tradicijske glasbe ter vplive družbenopolitičnih procesov, ki so v tem delu Evrope po letu 1990 vplivali na nacionalno glasbeno politiko ter tradicijske glasbene prakse izven institucionalnih okvirov.

PODROBNEJŠI PROGRAM je dostopen na:
http://www.ictmusic.org/sites/default/files/documents/slavic%20symposium%20programme%20for%20website.pdf

Dogodek organiziramo: ZRC SAZU Glasbenonarodopisni inštitut, Oddelek za muzikologijo Filozofske fakultete UL, Kulturno in etnomuzikološko društvo Folk Slovenija, zavod Imago Sloveniae, Forum slovanskih kultur.

Zapojmo skupaj – september

Lepo pozdravljeni, naša pevska sezona se spet začenja!

 

Četrtek, 15. september 2016, ob 20.00
Hostel Celica
Zapojmo skupaj: petje slovenskih ljudskih v Hostlu Celica

Vabljeni na redno mesečno pevsko srečanje v Hostlu Celica, na katerem želimo vsem, ki radi pojete, ponuditi priložnost in prostor za prepevanje. Peli bomo znane in manj znane slovenske ljudske pesmi, ponovili pesmi dosedanjih srečanj in dodali nove, se učili pesmi drug od drugega. Pevsko predznanje ni potrebno. Uglašuje Katarina Šetinc.
Vstop prost.
Vabljeni.
V sodelovanju s KUD Sestava, KED Folk Slovenija, s pomočjo Mestne občine Ljubljana in Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

Festival filmov o glasbah sveta / Film Festival about Musics of the World

Sreda / Wednesday, 24. 8. 2016

Predvajanje filmov z angleškimi podnapisi / Screenings with English Subtitles

14:00 DVA FILMA O ROMSKI GLASBI NA KOSOVU / TWO FILMS ON ROMANI MUSIC IN KOSOVO

Kosovo skozi oči lokalnih romskih glasbenikov / Kosovo through the Eyes of Local Romani (Gypsy) Musicians, Svanibor Pettan, Gregor Belušič, Tom Gomizelj, Marjan Stanič

Kajda / Kaida, Domenico Staiti

16:00 El Abra, Magdalena Mactas, Juan de Jager, Lucas Sgrecia

17:15 Bacchanal, Eugenio Giorgianni

18:00 Asere Crúcoro, Miguel Angel García Velasco

19:00 Voci Alte, Renato Morelli

20.00 Odmor za večerjo / Dinner Break

21:00 DVA FILMA O »NEANDERTALČEVI PIŠČALI«, NAJDENI V SLOVENIJI / TWO FILMS ON THE »NEANDERTHAL FLUTE« FOUND IN SLOVENIA

Zgodba o neandertalčevi piščalki / The Story of Neanderthal Man’s Flute, Naško Križnar

Tidldibab (in memoriam Ljuben Dimkaroski), Darja Korez Korenčan, Haidy Kancler, Marko Hutter, Marko Kočevar

logo za simpozij vsi

Zvoki in vizije / Sounds and visions (prvi simpozij študijske skupine ICTM za Avdiovizualno etnomuzikologijo)

imago_noci_2016_simpozij_A5-3-noslo-2

Program mednarodnega simpozija

Četrtek / Thursday, 25. 8. 2016

OTVORITVENA SEKCIJA / OPENING SESSION

9.00 Registracija / Registration

10.00 UVOD / INTRODUCTION

Leonardo D’Amico, predsednik študijske skupine ICTM za Avdiovizualno etnomuzikologijo / Chair of the ICTM Study Group on Audiovisual Ethnomusicology

Barley Norton, predsednik Programskega odbora / Chair of the Programme Committee

Svanibor Pettan, generalni sekretar ICTM in predsednik Organizacijskega odbora / Secretary General of ICTM and Chair of the Local Arrangements Committee

10.30 Odmor / Tea and Coffee Break

TEORIJE IN METODE V AVDIOVIZUALNI ETNOMUZIKOLOGIJI / THEORIES AND METHODS IN AUDIOVISUAL ETHNOMUSICOLOGY

(PREDSEDUJOČI / CHAIR: BARLEY NORTON)

11.00 Terada Yoshitaka: Prakticiranje avdiovizualne etnomuzikologije z marginaliziranimi skupnostmi: izzivi in obeti / Practicing Audiovisual Ethnomusicology With Marginalized Communities: Challenges and Prospects

11.30 Dario Ranocchiari & Eugenio Giorgianni: Glasbeni videospoti: sodelovanje pri snemanju filmov in digitalni obtok kot raziskovalna metoda v etnomuzikologiji / Music Video Clips: Collaborative Filmmaking and Digital Circulation as a Research Method in Ethnomusicology

12.00 Domenico Staiti & Silvia Bruni: Obsedeni s filmskim jinnom: snemanje duhov v Maroku / Possessed by the Jinn of Cinema: Filming Spirits in Morocco

12.30 Kosilo / Lunch

RABA AVDIOVIZUALNIH ARHIVOV V ETNOMUZIKOLOŠKIH RAZISKAVAH / USES OF AUDIOVISUAL ARCHIVES IN ETHNOMUSICOLOGICAL RESEARCH

(PREDSEDUJOČI / CHAIR: GIORGIO ADAMO)

14.30 Mohammad Ashkan Nazari: Zvočni in vizualni arhivi v etnomuzikologiji: študij glasbe skupnosti Hawrami / Vocal and Visual Archives in Ethnomusicology: A Study of Ethnic Hawrami Music

15.00 Andrew Pace: Skupnostno ustvarjanje in kuratorstvo: skriti arhiv posnetkov / Communal Production and Curatorship: A Hidden Archive of Maltese Għana Recordings

15.30 Jasmina Talam & Tamara Karača Beljak: Glasovi preteklosti: zvočni posnetki iz arhiva Muzikološkega inštituta / Voices From the Past: Sound Recordings From the Archive of the Institute for Musicology

16.00 Odmor / Tea and Coffee Break

NOVE RAZISKAVE / NEW RESEARCH

(PREDSEDUJOČI / CHAIR: TERADA YOSHITAKA)

16.30 Charlotte Vignau: Video projekt raziskovanja igranja na alpski rog in jodlanja v Lucernu / The Video Research Project on Alphorn Music and Yodeling, Lucerne

17.00 Salvatore Morra: Video kultura tunizijske lutnje (ʻūd) / The Tunisian ʻŪd Video Culture

17.30 Yu Hui: Pesem feniksa v spreminjajoči se družbi / The Song of the Phoenix in a Changing Society

FILM

18.00 Wu Tiang-Ming: Pesem feniksa / Song of the Phoenix

21.00 FESTIVAL “NOČI V STARI LJUBLJANI” / FESTIVAL “NIGHTS IN THE OLD LJUBLJANA TOWN”

 

Petek / Friday, 26. 8. 2016

TEORIJE IN METODE V AVDIOVIZUALNI ETNOMUZIKOLOGIJI / THEORIES AND METHODS IN AUDIOVISUAL ETHNOMUSICOLOGY

(PREDSEDUJOČA / CHAIR: CHARLOTTE VIGNAU)

9.30 Manfred Bartmann: Terenski posnetki in eksperimentalni pristopi: načrt za še eno razširjeno zgoščenko / Field Recordings and Experimental Approaches: A Concept for Another Extended CD

10.00 George Mürer: Fluidnost del: retorika, forum, štipendija in domena etnomuzikoloških filmov ter drugih medijev / The Fluidity of Works: Rhetoric, Forum, Scholarship, and the Domain of Ethnomusicological Film and Other Media

10.30 Saida Yelemanova & Suinbike Suleimenova: Kazaška tracicijska pesem kot tema avdiovizualne etnomuzikologije / Kazakh Traditional Song as a Subject of Audiovisual Ethnomusicology

11.00 Odmor / Tea and Coffee Break

TEORIJE IN METODE V AVDIOVIZUALNI ETNOMUZIKOLOGIJI / THEORIES AND METHODS IN AUDIOVISUAL ETHNOMUSICOLOGY

(PREDSEDUJOČI / CHAIR: MATÍAS ISOLABELLA )

11.30 Eckehard Pistrick: Konstruiranje zamišljenega migranta skozi zvok in sliko: (samo)predstavitev migrant-junaka in migrant-žrtve v kontekstu nedavne begunske krize / Constructing the Imagined Migrant Through Sound and Image: (Auto)Presentations of the Migrant-Hero and the Migrant-Victim in the Recent Refugee Crisis

12.00 Yves Defrance: Ustvarjanje dokumentarnega etnomuzikološkega filma: nekaj izkušenj in nasvetov / Making a Documentary Film in Ethnomusicology: Some Experiences and Advices

12.30 Giorgio Adamo: Avdiovizualni posnetek ali “film”? Nekaj pripomb o rabi video gradiv v dokumentacijske in raziskovalne namene / Audiovisual Record vs. “Film”? Some Remarks on the Use of Video Material for Documentation and Research Purposes

13.30 Kosilo / Lunch

RABA AVDIOVIZUALNIH ARHIVOV V ETNOMUZIKOLOŠKIH RAZISKAVAH / USES OF AUDIOVISUAL ARCHIVES IN ETHNOMUSICOLOGICAL RESEARCH

(PREDSEDUJOČI / CHAIR: YVES DEFRANCE)

14:30 Gerda Lechleitner: Ustanovitev “neke vrste zvočnega arhiva” (Exner 1900) za prihodnje raziskave na primeru zbirke zgoščenk Celotne zgodovinske zbirke 1899-1950 / The Foundation of “A Kind of Phonographic Archive” (Exner 1900) for Future Research, Reflected in the CD Edition of the “Complete Historical Collections 1899-1950”

15:00 Isobel Clouter: Dokumentiranje vpliva repatriacije avdiovizualnih zbirk: ponovno povezovanje nepalskih skupnosti z delom Arnolda Bakeja / Documenting the Impact of Repatriation of Audiovisual Collections: Reconnecting Nepalese Communities with the Work of Arnold Bake

15:30 Rolf Killius: Kjer morje poljublja puščavo: večetnični glasbeni vtisi z Arabskega polotoka / Where the Sea Kisses the Desert: Multiethnic Musical Impressions From the Arabian Peninsula

16:00 Odmor / Tea and Coffee Break

NOVE RAZISKAVE / NEW RESEARCH

(PREDSEDUJOČI / CHAIR: SVANIBOR PETTAN)

16:30 Jana Belišová: Zgodbe v pesmih, pesmi v zgodbah / Stories in Songs, Songs in Stories

17:00 Julio Guillén Navarro: Analiza dveh tradicionalnih majskih praznovanj v La Manchi: med polji Montiela in gorovjem Alcaraz (Albacete, Španija) / Analyzing Two Traditional Fiestas in the Month of May in La Mancha: Between the Fields of Montiel and the Mountains of Alcaraz (Albacete, Spain)

17:30 Leonardo D’Amico: Snemanje vokalne izvedbe in z njo povezanega interakcijskega procesa: študija primera contrasta pri ottavi rimi v italijanski Toskani / Filming a Vocal Performance and Its Process of Interactions: A Case Study on the Contrasto in Ottava Rima in Tuscany (Italy)

18.45 Izlet z ladjo po Ljubljanici (z večerjo) / Boat tour on the river Ljubljanica (light dinner included)

FILM

20:00 Björn Reinhardt & Eckehard Pistrick: Polifonija: pozabljeni glasovi Albanije / Polyphonia: Albania’s forgotten voices

21.00 FESTIVAL “NOČI V STARI LJUBLJANI” / FESTIVAL “NIGHTS IN THE OLD LJUBLJANA TOWN”

 

Sobota / Saturday, 27. 8. 2016

PREŠERNOVA DVORANA SAZU, NOVI TRG 4

DELAVNICA

9:00 Renato Morelli: Snemanje kompleksne polifonije / Filming Complex Polyphony

11:00 Odmor / Tea and Coffee Break

TEORIJE IN METODE V AVDIOVIZUALNI ETNOMUZIKOLOGIJI /

THEORIES AND METHODS IN AUDIOVISUAL ETHNOMUSICOLOGY

(PREDSEDUJOČI / CHAIR: YU HUI)

11:30 Marita Fornaro Bordolli & Antonio Diaz: Registriranje humorja: teoretične in metodološke refleksije filmskega snemanja murg pri urugvajskem karnevalu / Registering Humour: Theoretical and Methodological Reflections on the Filming of Uruguayan Carnival’s Murgas

12:00 Barley Norton: Filmsko snemanje glasbene dediščine / Filming Music Heritage

13:00 Kosilo / Lunch

NOVE RAZISKAVE / NEW RESEARCH (PREDSEDUJOČI / CHAIR: LEONARDO D’AMICO)

14:30 Matías Isolabella & Raquel Jimenez: Snemanje taʿrīj: obrt, obred in spol v Maroku / Filming Taʿrīja-s: Manufacture, Ritual and Gender in Morocco

15:00 Jennie Gubner: Več kot ribiške mreže in fedore: senzorično snemanje filmov in podajanje moči lokalnim družbenim estetikam v prostorih izvajanja tanga v Buenos Airesu / More Than Fishnets and Fedoras: Sensory Filmmaking and the Empowerment of Local Social Aesthetics in the Tango Scenes of Buenos Aires

15:30 Paolo Vinati: Zvoki otokov: glasba za meh na Cresu in Lošinju / Sounds from the Islands: The Music of Meh in Cres and Lošinj

FILM

16:00 Paolo Vinati: Zvoki otokov / Suoni dalle isole (Sounds from the islands)

17:00 Odmor / Tea and Coffee Break

16:30 Občni zbor študijske skupine ICTM za avdiovizualno etnomuzikologijo / Meeting of the Study Group on Audiovisual Ethnomusicology

FILM

18:00 Razia Sultanova: Glasba Uzbekov v severnem Afganistanu / Music of the Uzbeks of Northern Afghanistan

19:00 Terada Yoshitaka: Samir Kurtov: godec na zurno iz Bolgarije / Samir Kurtov: A Zurna Player from Bulgaria

21.00 FESTIVAL “NOČI V STARI LJUBLJANI” / FESTIVAL “NIGHTS IN THE OLD LJUBLJANA TOWN”


logo za simpozij vsi

Zapojmo skupaj – zadnje srečanje pred počitnicami

Spoštovani, vabimo vas na naslednje pevsko srečanje v Hostlu Celica:

Četrtek, 16. junij 2016, ob 20.00

Zapojmo skupaj

Petje slovenskih ljudskih v Hostlu Celica

Vabljeni na redno mesečno pevsko srečanje v Hostlu Celica, na katerem želimo vsem, ki radi pojete, ponuditi priložnost in prostor za prepevanje. Peli bomo znane in manj znane slovenske ljudske pesmi, ponovili pesmi dosedanjih srečanj in dodali nove, se učili pesmi drug od drugega. Pevsko predznanje ni potrebno. Uglašuje Katarina Šetinc.
Vstop prost.
Vabljeni.

V sodelovanju s KUD Sestava, KED Folk Slovenija, s pomočjo Mestne občine Ljubljana in Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

zapojmo skupaj 16.6

Praznovanje 20-letnice KED Folk Slovenija

PLAKAT FOLK SLO5_BREZlogotovXVabimo vas, da se nam pridružite ob praznovanju dvajsetletnice društva. Ob tej priložnosti prirejamo celodnevni dogodek, ki se bo odvijal v obalnem mestu Izola. Društvo se bo predstavilo s popoldanskimi glasbenimi in plesnimi delavnicami in koncerti na različnih uličnih lokacijah v mestu, v Manziolijevi palači pa bodo potekali naslednji dogodki: razstava fotografij in publikacij (ob 14h), okrogla miza s predstavitvijo nove zgoščenke (ob 19h) ter večerni koncert (ob 20:30).

Nastopili bodo: Cintare, Bogdana Herman, Istranova, Ljoba Jenče, Kerlci, AKUD Kolo, Marino Kranjac in Zingelci, Kurja koža, Lasanthi, Nagisa Moritoki, Na frišnem luftu, Ann-Sofie Öman, Pella, Tomaž Podobnikar, Trio Nur in Vruja. Vabljeni!

Popoldanski dogodki so brezplačni. Število vstopnic za večerni koncert je omejeno, predprodaja vstopnic v galeriji Alga in v Kinu Odeon. Predprodaja: 8 EUR, pred koncertom: 10 EUR.

Koncert omogočajo: KED Folk Slovenija, Center za kulturo, šport in prireditve Izola – Isola in Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

Program popoldanskih dogodkov:

15.00: Zaplešimo po istrsko
15.30: Godčevski kotiček: pojoča žaga in ukulele
16.00: Srbska vokalna tradicija
16.30: Slovensko ljudsko večglasje
17.00: Iz zakladnice slovenskih pripovednih pesmi
17.30: Šrilanka: glasbeno popotovanje
18.00: Od Divjih bab do Makedonije